GŁOSOWANIA - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
z I nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 02.11.2020 r.

Głosowanie w sprawie poprawki radnej Edyty Łongiewskiej – Wijas do projektu stanowiska w sprawie poszanowania praw kobiet, polegającej na dodaniu do stanowiska: „w walce o swobodny dostęp do aborcji”.

OBECNYCH: 20

NIEOBECNYCH: 11

 

NIE GŁOSOWAŁO: 0

GŁOSOWAŁO ZA: 1

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 19

WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Jolanta Balicka - przeciw

Bazyli Baran - przeciw

Paweł Bartnik – przeciw   

Marcin Biskupski - przeciw

Władysław Dzikowski - przeciw

Agata Grenda - przeciw

Maria Magdalena Herczyńska – przeciw

Dominika Jackowski - przeciw

Patryk Jaskulski - przeciw

Łukasz Kadłubowski - przeciw

Marek Kolbowicz - przeciw

Renata Łażewska - przeciw

Edyta Łongiewska-Wijas - za

Maria Myśliwiec - przeciw

Urszula Pańka – przeciw

Jan Posłuszny - przeciw

Przemysław Słowik - przeciw

Łukasz Tyszler - przeciw    

Grażyna Zielińska - przeciw

Mirosław Żylik - przeciw

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu stanowiska w sprawie poszanowania praw kobiet

OBECNYCH: 20

NIEOBECNYCH: 11

 

NIE GŁOSOWAŁO: 0

GŁOSOWAŁO ZA: 18

GŁOSOWAŁO PRZECIW: 1

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Jolanta Balicka - za

Bazyli Baran - za

Paweł Bartnik – za

Marcin Biskupski - za

Władysław Dzikowski – wstrzymał się

Agata Grenda - za

Maria Magdalena Herczyńska – za

Dominika Jackowski - za

Patryk Jaskulski - za

Łukasz Kadłubowski - za

Marek Kolbowicz - za

Renata Łażewska - przeciw

Edyta Łongiewska-Wijas - za

Maria Myśliwiec - za

Urszula Pańka – za             

Jan Posłuszny - za

Przemysław Słowik - za

Łukasz Tyszler - za

Grażyna Zielińska - za

Mirosław Żylik - za