SESJA RADY MIASTA Z DNIA 2019-07-05

Indeks projektów
APEL W SPRAWIE WPROWADZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU RECYKLINGU OPAKOWAŃ PLASTYKOWYCH, 05.07.2019 R.
 • Obecnych: 20
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 2
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Wstrzymał się
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 22
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Nie głosował
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 17
 • Wstrzymało się: 6
 • 1. Biernat, PiS, Wstrzymał się
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Wstrzymał się
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 22. Kurzawa, PiS, Wstrzymał się
 • 23. Ussarz, PiS, Wstrzymał się
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Nie głosował
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Wstrzymał się
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 22. Kurzawa, PiS, Przeciw
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 2
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Przeciw
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 22. Kurzawa, PiS, Przeciw
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 3
 • Głosowało przeciw: 3
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Nie głosował
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Nie głosował
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 22. Kurzawa, PiS, Przeciw
 • 23. Ussarz, PiS, Przeciw
 • 24. Matecki, PiS, Przeciw
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Nie głosował
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 6
 • Głosowało za: 15
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Biernat, PiS, Wstrzymał się
 • 2. Sochański, PiS, Przeciw
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 22. Kurzawa, PiS, Przeciw
 • 23. Ussarz, PiS, Przeciw
 • 24. Matecki, PiS, Przeciw
 • 25. Chabior, PiS, Przeciw
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Wstrzymał się
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 4
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 3
 • 1. Biernat, PiS, Wstrzymał się
 • 2. Sochański, PiS, Przeciw
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 17. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 22. Kurzawa, PiS, Wstrzymał się
 • 23. Ussarz, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Przeciw
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 19
 • Głosowało za: 7
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 5. Tyszler, KO, Przeciw
 • 6. Słowik, KO, Przeciw
 • 8. Pańka, KO, Przeciw
 • 10. Posłuszny, KO, Przeciw
 • 11. Baran, KO, Przeciw
 • 12. Zielińska, KO, Przeciw
 • 13. Herczyńska, KO, Przeciw
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Przeciw
 • 28. Kadłubowski, KO, Przeciw
 • 29. Jackowski, KO, Przeciw
 • 30. Biskupski, KO, Przeciw
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Przeciw
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Przeciw
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Przeciw
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Przeciw
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 19
 • Głosowało za: 6
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 5. Tyszler, KO, Przeciw
 • 6. Słowik, KO, Przeciw
 • 8. Pańka, KO, Przeciw
 • 10. Posłuszny, KO, Przeciw
 • 11. Baran, KO, Przeciw
 • 12. Zielińska, KO, Przeciw
 • 13. Herczyńska, KO, Przeciw
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Przeciw
 • 28. Kadłubowski, KO, Przeciw
 • 29. Jackowski, KO, Przeciw
 • 30. Biskupski, KO, Przeciw
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Przeciw
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Przeciw
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Przeciw
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Przeciw
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 17
 • Głosowało za: 7
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 5. Tyszler, KO, Przeciw
 • 6. Słowik, KO, Przeciw
 • 8. Pańka, KO, Przeciw
 • 10. Posłuszny, KO, Przeciw
 • 11. Baran, KO, Nie głosował
 • 12. Zielińska, KO, Przeciw
 • 13. Herczyńska, KO, Przeciw
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Przeciw
 • 28. Kadłubowski, KO, Przeciw
 • 29. Jackowski, KO, Przeciw
 • 30. Biskupski, KO, Przeciw
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Przeciw
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Przeciw
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Przeciw
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 3
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 26
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Nie głosował
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 5
 • 1. Biernat, PiS, Wstrzymał się
 • 2. Sochański, PiS, Wstrzymał się
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Wstrzymał się
 • 23. Ussarz, PiS, Wstrzymał się
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 0
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 26
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Wstrzymał się
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Wstrzymał się
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 19
 • Wstrzymało się: 4
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Przeciw
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Wstrzymał się
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 20. Stankiewicz, PiS, Wstrzymał się
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Wstrzymał się
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Wstrzymał się
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 18
 • Głosowało za: 9
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 5. Tyszler, KO, Przeciw
 • 6. Słowik, KO, Przeciw
 • 8. Pańka, KO, Przeciw
 • 10. Posłuszny, KO, Przeciw
 • 11. Baran, KO, Przeciw
 • 12. Zielińska, KO, Przeciw
 • 13. Herczyńska, KO, Przeciw
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Przeciw
 • 28. Kadłubowski, KO, Przeciw
 • 29. Jackowski, KO, Przeciw
 • 30. Biskupski, KO, Przeciw
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Przeciw
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Przeciw
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Przeciw
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Przeciw
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 9
 • Głosowało za: 16
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Przeciw
 • 2. Sochański, PiS, Przeciw
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 20. Stankiewicz, PiS, Przeciw
 • 22. Kurzawa, PiS, Przeciw
 • 23. Ussarz, PiS, Przeciw
 • 24. Matecki, PiS, Przeciw
 • 25. Chabior, PiS, Przeciw
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 29
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 20
 • Głosowało za: 9
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Przeciw
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Przeciw
 • 5. Tyszler, KO, Przeciw
 • 6. Słowik, KO, Przeciw
 • 8. Pańka, KO, Przeciw
 • 9. Bartnik, KO, Przeciw
 • 10. Posłuszny, KO, Przeciw
 • 11. Baran, KO, Przeciw
 • 12. Zielińska, KO, Przeciw
 • 13. Herczyńska, KO, Przeciw
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Przeciw
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Przeciw
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Przeciw
 • 28. Kadłubowski, KO, Przeciw
 • 29. Jackowski, KO, Przeciw
 • 30. Biskupski, KO, Przeciw
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Przeciw
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Przeciw
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Przeciw
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Przeciw
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 27
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 29
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 28
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Wstrzymał się
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 26
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Wstrzymał się
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 29
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 5
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Wstrzymał się
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Nie głosował
 • 20. Stankiewicz, PiS, Wstrzymał się
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Wstrzymał się
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 5
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Wstrzymał się
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Wstrzymał się
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Wstrzymał się
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 29
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 5
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Wstrzymał się
 • 17. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 20. Stankiewicz, PiS, Wstrzymał się
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Wstrzymał się
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 23
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Nie głosował
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 3
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Nie głosował
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 28
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 26
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Wstrzymał się
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O ODESŁANIE PR. U. NR 215-19 DO WNIOSKODAWCY, 05.07.2019 R.
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Przeciw
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O WPROWADZENIE DO P.O. PKT SPRAWOZDANIE Z DZIAŁŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE NADZORU WODNEGO W GRYFINIE, 05.07.2019 R.
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 3
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Biernat, PiS, Wstrzymał się
 • 2. Sochański, PiS, Wstrzymał się
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 13. Herczyńska, KO, Nie głosował
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Przeciw
 • 17. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Przeciw
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 1
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Przeciw
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 25
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 24
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Nie głosował
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Nie głosował
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 3
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 21
 • Wstrzymało się: 2
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Nie głosował
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Nie głosował
 • 20. Stankiewicz, PiS, Wstrzymał się
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Nie głosował
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 3
 • Głosowało za: 20
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Przeciw
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Przeciw
 • 20. Stankiewicz, PiS, Przeciw
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 24
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 11. Baran, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Nie głosował
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 27
 • Nie głosowało: 1
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 25
 • Wstrzymało się: 1
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 9. Bartnik, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Nie głosował
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
 • Obecnych: 23
 • Nie głosowało: 2
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 18
 • Wstrzymało się: 3
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Wstrzymał się
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Wstrzymał się
 • 25. Chabior, PiS, Wstrzymał się
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Nie głosował
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM O ZDJĘCIE Z P.O. PR. U. NR 216-19, 05.07.2019 R.
 • Obecnych: 26
 • Nie głosowało: 0
 • Głosowało przeciw: 0
 • Głosowało za: 26
 • Wstrzymało się: 0
 • 1. Biernat, PiS, Za
 • 2. Sochański, PiS, Za
 • 3. Szyszko, Bezpartyjni, Za
 • 4. Dzikowski, Bezpartyjni, Za
 • 5. Tyszler, KO, Za
 • 6. Słowik, KO, Za
 • 8. Pańka, KO, Za
 • 10. Posłuszny, KO, Za
 • 12. Zielińska, KO, Za
 • 14. Balicka, Bezpartyjni, Za
 • 15. Łażewska, Bezpartyjni, Za
 • 16. Duklanowski, PiS, Za
 • 17. Dąbrowski, PiS, Za
 • 20. Stankiewicz, PiS, Za
 • 22. Kurzawa, PiS, Za
 • 23. Ussarz, PiS, Za
 • 24. Matecki, PiS, Za
 • 25. Chabior, PiS, Za
 • 26. Żylik, Bezpartyjni, Za
 • 28. Kadłubowski, KO, Za
 • 29. Jackowski, KO, Za
 • 30. Biskupski, KO, Za
 • 31. Łongiewska-Wija, KO, Za
 • 33. Grenda, Bezpartyjni, Za
 • 47. Kolbowicz, Bezpartyjni, Za
 • 48. Myśliwiec, Bezpartyjni, Za