<- Szczecin Redakcja O Biuletynie Dziennik zmian
 

  Menu:

    Strona Główna

Wynik głosowania podczas:
XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
 
Przedmiot głosowania:
- 141/08 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzib± w Szczecinie;
 
Wyniki zbiorcze:
Liczba radnych obecnych: 18
Liczba głosów za: 17
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymuj±cych się: 1

Wyniki szczegółowe:
 • Bartnik Paweł: ZA
 • Biernat Stefania: ZA
 • Duklanowski Leszek: ZA
 • Dymkowski Robert: ZA
 • Dzikowski Władysław: ZA
 • Goc Marek: ZA
 • Hinc Tomasz: ZA
 • Kalina Teresa: ZA
 • Karut Andrzej: ZA
 • Kopeć Maciej: ZA
 • Lemm Judyta: ZA
 • Nagay Leszek: ZA
 • Pawlak Arkadiusz: ZA
 • Ruciński Adam: WSTRZYMAŁ SIĘ
 • Serdyński Jerzy: ZA
 • Sieńko Jerzy: ZA
 • Stopyra Jan: ZA
 • Szałabawka Artur: ZA

 •  
   

  © Urz±d Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: bip@um.szczecin.pl
  Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 4245931 lub 091 4245932, fax: 091 4245282