<- Szczecin Redakcja O Biuletynie Dziennik zmian
 

  Menu:

    Strona Główna

Wynik głosowania podczas:
XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
 
Przedmiot głosowania:
- 98/08 – przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawow± Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75;
 
Wyniki zbiorcze:
Liczba radnych obecnych: 28
Liczba głosów za: 18
Liczba głosów przeciw: 8
Liczba głosów wstrzymuj±cych się: 1

Wyniki szczegółowe:
 • Baran Bazyli: ZA
 • Biernat Stefania: PRZECIW
 • D±browski Witold: PRZECIW
 • Duklanowski Leszek: PRZECIW
 • Dymkowski Robert: ZA
 • Dzikowski Władysław: ZA
 • Goc Marek: ZA
 • Grodzki Tomasz: ZA
 • Gzyl Paweł: ZA
 • Hinc Tomasz: PRZECIW
 • Juras Paweł: ZA
 • Kalina Teresa: ZA
 • Karut Andrzej: PRZECIW
 • Kęsik Piotr: ZA
 • Kopacka Marzena: NIE GŁOSOWAŁA
 • Kopeć Maciej: PRZECIW
 • Lemm Judyta: ZA
 • Marlicz Katarzyna: WSTRZYMAŁA SIĘ
 • Nagay Leszek: ZA
 • Pańka Urszula: ZA
 • Pawlak Arkadiusz: ZA
 • Posłuszny Jan: ZA
 • Ruciński Adam: PRZECIW
 • Serdyński Jerzy: ZA
 • Sieńko Jerzy: ZA
 • Stopyra Jan: ZA
 • Szałabawka Artur: PRZECIW
 • Wijas Jędrzej: ZA

 •  
   

  © Urz±d Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: bip@um.szczecin.pl
  Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 4245931 lub 091 4245932, fax: 091 4245282