<- Szczecin Redakcja O Biuletynie Dziennik zmian
 

  Menu:

    Strona Główna

Wynik głosowania podczas:
XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
 
Przedmiot głosowania:
- 413/07 – programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008;
 
Wyniki zbiorcze:
Liczba radnych obecnych: 22
Liczba głosów za: 18
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 4

Wyniki szczegółowe:
 • Baran Bazyli: ZA
 • Bartnik Paweł: ZA
 • Biernat Stefania: ZA
 • Dąbrowski Witold: WSTRZYMAŁ SIĘ
 • Dymkowski Robert: ZA
 • Dzikowski Władysław: ZA
 • Goc Marek: ZA
 • Grodzki Tomasz: ZA
 • Gzyl Paweł: ZA
 • Hinc Tomasz: ZA
 • Kalina Teresa: ZA
 • Karut Andrzej: ZA
 • Kopacka Marzena: ZA
 • Kopeć Maciej: ZA
 • Nagay Leszek: ZA
 • Napieralski Marcin: WSTRZYMAŁ SIĘ
 • Pańka Urszula: WSTRZYMAŁA SIĘ
 • Pawlak Arkadiusz: ZA
 • Posłuszny Jan: ZA
 • Ruciński Adam: WSTRZYMAŁ SIĘ
 • Sieńko Jerzy: ZA
 • Szałabawka Artur: ZA

 •  
   

  © Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: bip@um.szczecin.pl
  Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 4245931 lub 091 4245932, fax: 091 4245282