<- Szczecin Redakcja O Biuletynie Dziennik zmian
 

  Menu:

    Strona Główna

Wynik głosowania podczas:
XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
 
Przedmiot głosowania:
- 441/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Kępa Parnicka - Wyspa Zielona” w Szczecinie;
 
Wyniki zbiorcze:
Liczba radnych obecnych: 21
Liczba głosów za: 19
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 2

Wyniki szczegółowe:
 • Baran Bazyli: ZA
 • Biernat Stefania: WSTRZYMAŁA SIĘ
 • Dąbrowski Witold: ZA
 • Dymkowski Robert: ZA
 • Dzikowski Władysław: ZA
 • Goc Marek: ZA
 • Grodzki Tomasz: ZA
 • Gzyl Paweł: ZA
 • Juras Paweł: ZA
 • Kalina Teresa: ZA
 • Lemm Judyta: ZA
 • Marlicz Katarzyna: ZA
 • Napieralski Marcin: ZA
 • Pańka Urszula: ZA
 • Pawlak Arkadiusz: ZA
 • Posłuszny Jan: ZA
 • Ruciński Adam: WSTRZYMAŁ SIĘ
 • Serdyński Jerzy: ZA
 • Sieńko Jerzy: ZA
 • Szałabawka Artur: ZA
 • Wijas Jędrzej: ZA

 •  
   

  © Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: bip@um.szczecin.pl
  Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 4245931 lub 091 4245932, fax: 091 4245282