Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Spraw Społecznych
Odpowiadający:
Bogdan Jaroszewicz Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2014/07/24
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odniesieniu do Pana zapytania zarejestrowanego pod nr 1597 informuję, że:


1) „W siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (będącego komórką DPS) przy ul. Potulickiej 40 znajduje się siedziba Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek na jakiej podstawie Stowarzyszenie dysponuje majątkiem DPS?”
 

Adres przy ul. Potulickiej 40, wskazany jako siedziba Stowarzyszenia wykorzystywany jest wyłącznie jako adres korespondencyjny. Ponadto, Stowarzyszenie w ramach prowadzonej statutowej działalności nie korzysta z pomieszczeń znajdujących się na terenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) przy ul. Potulickiej 40, jak również nie zatrudnia pracowników, którzy wykonywaliby w tej lokalizacji prace na rzecz Stowarzyszenia i nie dysponuje jakimkolwiek sprzętem będącym własnością DDPS.
 

2) „Czy prawdą jest że Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek ubiegało się o kontrakt w NFZ na świadczenie usług pielęgniarskich dla Domów Pomocy Społecznej od dnia 01.07.2014. Kto świadczy od 01.07.2014r. w DPS usługi pielęgniarskie?”
 

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” ubiegało się o kontrakt w NFZ na świadczenie usług pielęgniarskich dla Domów Pomocy Społecznej. W związku z tym, że Dom Pomocy Społecznej nie może startować w konkursie w Narodowym Funduszu Zdrowia na opiekę długoterminową, gdyż nie jest jednostką służby zdrowia, Stowarzyszenie podjęło decyzję o utworzeniu podmiotu medycznego, co umożliwiło wystartowanie w ww. konkursie. Celem takiego działania było pozyskanie na rzecz mieszkańców DPS opieki pielęgniarskiej długoterminowej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego z NFZ. W DPS-ach zamieszkują osoby, które w większości wymagają takiej opieki i mają do niej uprawnienia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo ustawa o pomocy społecznej w art. 58 ust. 2 mówi, że Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dotychczas jednak, żaden podmiot medyczny świadczący opiekę długoterminową nie wyrażał zgody na realizowanie tego świadczenia w domach pomocy społecznej. Jednakże mimo działań jakie podjęto w tym zakresie, nie udało się uzyskać kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 

Natomiast na pytanie „Kto świadczy od 01.07.2014 r. w DPS usługi pielęgniarskie?” stanowiące dalszą część Pana zapytania w pkt. 2 informuję, że:
 

• w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie opiekę pielęgniarską świadczą pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę;
• w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie opieka świadczona jest przez pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie;
• w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie opieka świadczona jest przez pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę. Ponadto, mieszkańcy korzystają z opieki długoterminowej świadczonej przez 2 pielęgniarki zatrudnione przez podmiot zewnętrzny w ramach umów z NFZ.
 


Interpelacja: Dot. Stowarzyszenia Złoty Wiek
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/07/28, odpowiedzialny/a: Edyta Sowińska, wprowadził/a: Edyta Sowińska, dnia: 2014/07/28 10:28:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Sowińska 2014/07/28 10:28:13 nowa pozycja