Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Inwestycji Miejskich
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi:
2013/07/12
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na interpelację znak: 0003.1126.2013 z dnia 26.06.2013 r. uprzejmie informuję, że dokonano wnikliwej analizy terenu w rejonie budynku przy ul. Arkońskiej 11-13a oraz dokonano wizji z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót, zespołu nadzoru inwestorskiego oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Z zebranych informacji jednoznacznie wynika, że prace budowlane polegające na przebudowie ulicy Arkońskiej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskały pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Arkońskiej 11-13a, znajduje się poza pasem drogowym ulicy Arkońskiej. Nawierzchnia jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz wjazdów do posesji jest odwadniana za pomocą nowowybudowanej kanalizacji deszczowej usytuowanej wzdłuż ul. Arkońskiej.
Istniejące tereny zielone oraz fragmenty chodników, leżące poza pasem drogowym ul. Arkońskiej, które zostały uszkodzone podczas prowadzenia robót budowlanych zostały odtworzone do stanu pierwotnego. Z informacji otrzymanych od Inżyniera Kontraktu wynika, że bezpośrednią przyczyną zalewania chodnika przy budynku ul. Arkońska 11-13a jest brak jednolitego spadku, zaniżenie wejść do budynku oraz brak odwodnienia. Obecną sytuację można by poprawić poprzez wyniesienie chodnika lub/oraz wykonanie odwodnień liniowych typu „ACODRAIN”
Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że przebudowa ulicy Arkońskiej nie miała wpływu na zalewanie wodami opadowymi przedmiotowej nieruchomości.

 


 


Interpelacja: Dot. naprawy chodników przy ul. Arkońskiej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2013/07/12, odpowiedzialny/a: Anna Myślińska, wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2013/07/12 09:52:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2013/07/12 09:52:55 nowa pozycja