Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68616045

Aktualna strona: 10059

Wydrukowano: 0

Opieka nad dziećmi do lat 3

Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dniem 1 stycznia 2018 r.


Informacja dla Rodziców

W związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 wszyscy rodzice/opiekunowie prawni,

- posiadający min. 3 dzieci

-posiadający dziecko niepełnosprawne w stopniu nie wymagającym indywidualnej opieki

-legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym,     

którzy złożyli już wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka

(przed dniem 18 stycznia 2018 r.) i czekają w kolejce  powinni zgłosić się do żłobków pierwszego wyboru (do dnia 30 marca 2018r.)  i uzupełnić dane dotyczące:

- wielodzietności (w formie pisemnego oświadczenia)

-niepełnosprawności dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego (przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności).

 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r.  znowelizowana zostaje ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Zmiany będą dotyczyły między innymi zakresu oraz sposobu składania wniosków o wpis, zmianę oraz wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zmiany te dotyczyć będą również wykazu dziennych opiekunów, który od 1 stycznia 2018 r., z uwagi na zmianę zakresu informacji w nim zawartych zmieni się w wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

                Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 34. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, z którego wynika, iż do 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów będą zobowiązane uzupełnić (za pośrednictwem  PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin