Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  ogłasza drugi nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego

1. Do udziału w konkursie zaprasza się polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki oraz polskie instytucje, urzędy wojewódzkie i partnerów społecznych w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami, związkami i instytucjami, jak również szwajcarskimi partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi spełniającymi kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu Partnerskiego (obowiązuje wraz z Erratą) znajdującym się na stronie http://www.swissgrant.pl/downloads/FP/podrecznik_procedur_fundusz_partnerski.pdf

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-partnerski/do-pobrania

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 czerwca 2012 r.

4. Termin zakończenia naboru upływa 28 grudnia 2012 r.

5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 28 grudnia 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz Partnerski oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie drugiego naboru do Funduszu Partnerskiego: 1 CHF – 3,5303 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 czerwca 2012. 

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/07/05, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/10/26 12:23:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/10/26 12:23:02 modyfikacja wartości
Anna Petters 2012/10/26 12:22:49 nowa pozycja