Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków w ramach działania 9.3 POIiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, 

ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.09.2013r. do 31.10.2013r.

Więcej informacji o konkursie w ramach działania 9.3 (przekierowanie do serwisu POIiŚ NFOŚiGW)

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/10/03, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/10/03 07:54:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/10/03 07:54:43 nowa pozycja