Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nowy nabór projektów w Programie Kapitał Ludzki na wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

 

22 października 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pt. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w ramach Działania 1.5 Programu Kapitał Ludzki.

Wspieranie rozwiązań na rzecz efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinego, w tym zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, jest jednym podstawowych warunków pozwalających na zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia. Niedostateczny poziom rozwoju systemu opieki nad dziećmi stanowi aktualnie strukturalny problem rynku pracy, dlatego w Programie Kapitał Ludzki podejmowane są działania, które umożliwiają zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi oraz umożliwią rodzicom powrót do zatrudnienia.

Od 2012 roku w Programie Kapitał Ludzki utworzono Działanie 1.5 o łącznym budżecie 50 mln euro (ok. 200 mln zł). Pierwszy konkurs, który został ogłoszony 20 lutego 2012 r., spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem projektodawców. Kwota wszystkich zgłoszonych projektów przekroczyła kwotę środków dostępnych w ramach konkursu.

Obecnie rozpoczyna się drugi nabór projektów na dodatkową kwotę 50 mln zł. Projekty wspierane w ramach ogłoszonego konkursu mają upowszechniać rozwiązania służące godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierać powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, a także wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują sie na stronie:

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/TrwanowynaborwnioskowdoDzialania15WspieranierozwiazaznarzeczgodzeniazyciazawodowegoirodzinnegoProgramuKapitalLudzki.aspx

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2012/10/25, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2012/10/26 11:36:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2012/10/26 11:36:19 nowa pozycja