Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

W kwietniu ruszają konkursy na dofinansowanie projektów w zakresie bioróżnorodności

 

Minister Środowiska ogłasza dwa nabory wniosków o dofinansowanie z funduszy EOG. Tym razem wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na projekty z zakresu różnorodności biologicznej. Wnioski można składać od 15 kwietnia 2013 roku. 

Do wykorzystania w konkursie jest łącznie ponad 17,4 mln euro z czego:

  • o największą pulę środków  13 190 181 euro (tj. 54 553 270 zł) - na realizację "dużych projektów" - mogą ubiegać się wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne (w tym również organizacje pozarządowe).
    Minimalna kwota dofinansowania "projektu dużego" to 170 tys. euro, tj. 703 103 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. euro, tj. 3 308 720 zł.
     
  • pozostałe 4 235 294 euro, tj. 17 516 752 zł (w ramach tzw. Funduszu Małych Grantów - "małe projekty") przeznaczone jest wyłącznie na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych (NGOs), działających na zasadach non-profit.
    Minimalna kwota dofinansowania "projektu małego" to 50 tys. euro tj. 206 795 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 250 tys. euro tj. 1 033 975 zł.

Wnioski można składać (osobiście lub pocztą) od 15 kwietnia do 17 czerwca 2013 roku (w godzinach 8.00-15.00) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, którego celem jest dążenie do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej na terenie całego kraju, a w szczególności na obszarach Natura 2000. Między innymi właśnie taki cel powinien przyświecać potencjalnym beneficjentom chcącym ubiegać się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Środowiska.

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/04/02, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/04/02 10:28:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/04/02 10:28:28 nowa pozycja