Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia Zespołu Funduszy Pomocowych

Nabór wniosków w ramach programu GIS cz. 5

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Konkurs skierowany jest do:
  • Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych;
  • państwowych instytucji kultury;
  • samorządowych instytucji kultury działających w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • instytucji gospodarki budżetowej;
  • komend powiatowych i miejskich państwowej straży pożarnej.

Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanychprzedsięwzięcia.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie wynosi 31,4 mln zł.
 Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 1 mln zł. (w przypadku projektów grupowych –powyżej 2 mln zł)
 
Wnioski można składać w dniach od 16 kwietnia 2013 roku do 7 maja 2013 roku, do godz. 15:30.
 
udostępnił: WZFM, wytworzono: 2013/03/05, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Anna Petters, dnia: 2013/03/05 08:14:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Petters 2013/03/05 08:14:42 nowa pozycja