Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Wkaz Nr 47/2015/ZBiLK/DDG z dnia 27.07.2015 r.


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

WYKAZ  Nr 47/2015/ZBiLK/DDG

                                                                             z dnia 27.07.2015 r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015.782 j.t.) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Nr  działki (część)

Nr  obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Pow.  w m2

Aktualne zagospodarowanie

Opłata za dzierżawę terenu

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

1.

 

        68

     (część)

 

    3075

 

   

     Norweska 25

 

 

    522,5

 

 

uprawa warzyw

          sad

 

   59,96zł.

   rocznie

   (w tym 23% VAT)

 

 

2.

 

7/17 i część 7/25

1101

Flisacka

1900

uprawa warzyw

154,24 zł  rocznie,              w tym 23% VAT

 

 

3.

 

2

 

3001

 

Bukowska / Kredowa

 

49396

 

Łąki i pastwiska

 

395,16 zł rocznie

 

 

4.

 

22/1

 

3090

 

Światowida

 

240

 

Uprawy ogrodnicze

 

46,64 zł rocznie

   (w tym 23% VAT)

 

 

5.

 

20/17

 

3073

 

Lipowa 13

 

280

 

uprawa warzyw

 

19,35 zł

rocznie     (w tym 23% VAT)

 

 

6.

 

21/3

 

3090

 

Lipowa 4

 

200

 

rekreacja

 

14,76 zł m/c w tym 23% VAT)

 

 

7.

 

      4/37

 

    3049

 

        Gołębia      

 

      33

 

        zieleń

  przydomowa

2,44zł miesięcznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

8.

 

284/2

284/4

 

 

    2019

 

        Junacka     

 

      60

 

        zieleń

  przydomowa

    4,43 zł.

miesięcznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

3/32

 

 

 

 

 

 

1054

 

 

 

 

 

 

okolice ul. Dunikowskiego

 

 

 

 

 

734

 

 

 

 

 

 

plac manewrowy, kontener, plac składowy

 

 

 

2.090,58 zł.

miesięcznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

10.

 

13/1

 

4093

 

ul. Wiślana

 

270

 

zieleń urządzona

16,20 zł.

miesięcznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

11.

 

9/8

 

1059

 

Tama Pomorzańska

 

10.000

 

rekultywacja

 

36,90 zł.

rocznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

12.

 

71

 

2111

 

Krakowska

Niecała

 

 

155

 

zieleń

11,44 zł.

miesięcznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

13.

 

 

5

 

1063

 

Bydgoska 2

 

2870

 

zieleń

211,81 zł.

miesięcznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

14.

 

 

3/7

 

1078

 

Bydgoska 4

 

648

 

zieleń

47,82 zł.

miesięcznie

(w tym 23%  VAT)

 

 

Termin wnoszenia czynszu:

- do 31 marca każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne)

- do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący (opłaty miesięczne)

 

Warunki  zmiany wysokości  opłat:

- stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

 

Uwaga: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji teren zostanie wydzierżawiony wg. nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz  wywiesza  się  na okres 21 dni

od dnia 31.07.2015 r. do dnia 21.08.2015r.Data publikacji: 2015/07/31
Datawygaśnięcia: 2015/08/21
IV
udostępnił: ZBiLK Szczecin, wytworzono: 2015/07/28 10:11:54, odpowiedzialny/a: Monika Matusiak, wprowadził/a: Monika Matusiak, dnia: 2015/07/28 10:11:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Matusiak 2015/07/28 10:11:54 nowa pozycja