Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

PRZY UL. BOHATEROW GETTA WARSZAWSKIEGO 1A

OGŁOSZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

 

 

 

Oznaczenie lokalu

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza             w zł/m² netto

Wadium            w zł

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 56

 

KW SZ1S/31462/4

 

Ks. Piotra Ściegiennego 56/U1

 

2157

 

Dz.nr 41

Parter

Front

22,89

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

14,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

2.

ul. Pocztowa 10

 

KW SZ1S/00032374/7

Pocztowa 10/U2

 

 

2157

 

Dz.nr 10/2

Piwnica

Front

91,43

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

4,20

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

3

 

Jagiellońska 95

 

SZ1S/000036863/0

 

 

 

Jagiellońska 95/U front

 

1035 Śródmieście,

dz. nr 131

piwnica

21,47

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

3,40

600,00

m.p.z.p.Centrum-Plac Odrodzenia 3

4

 

Kaszubska 19

 

SZ1S/00027879/9

 

 

 

Kaszubska 19 

 

1041 Śródmieście,

dz. nr 69

parter, piwnica

50,01

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

14,40

600,00

m.p.z.p.Centrum-Brama Portowa

5

Goleniowska 31

 

SZ1S/00021830/2

 

 

Goleniowska 31/U2

 

4032 Dąbie,

dz. nr 11

parter, piwnica

 

parter-63,44

piwnica-8,91

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

4,90

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

 

6

 

Gryfińska 131

 

SZ1S/00021939/6

 

Gryfińska 131/1A/U1

 

4038 Dąbie,

 dz. nr 21

 

parter, piwnica

parter-21,59

piwnica-10,67

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

5,39

600,00

m.p.z.p. Gryfińska-Hangarowa 2, m.p.z.p. Dąbie- Lotnisko

 

7

 

Gryfińska 151

 

SZ1S/00199797/6

 

Gryfińska 151

 

4036 Dąbie,

 dz. nr 34/8

 

parter

44,88

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

3,40

600,00

m.p.z.p. Stare Dabie

8

 

Gdańska 16

 

SZ1S/00168812/2

 

 

 

Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek C,

parter

27,45

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

3,40

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

9

 

Gdańska 16

 

SZ1S/00168812/2

 

 

 

 

Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 25

17,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

             najem

3,40

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

10

 

Gdańska 16

 

SZ1S/00168812/2

 

 

 

Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 26

17,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

3,40

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

11

 

Gdańska 16

 

SZ1S/00168812/2

 

 

 

Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 32

17,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

3,40

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

12

Gdańska 16

 

SZ1S/00168812/2

 

 

Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 33

17,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

najem

3,40

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

13

 

Dmowskiego 21

 

 SZ1S/00025769/1

 

 

Dmowskiego 21/1A/U

 

4135 Dąbie,

 dz. nr 15/2

 

parter

61,16

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

3,40

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: Żydowce Osiedle

14

 

Zwierzyniecka 27

 

SZ1S/00100278/2

 

 

Zwierzyniecka 27/1/U

 

4085 Dąbie,

 dz. nr 25

 

parter, piwnica

parter-86,22

piwnica-20,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

4,41

600,00

m.p.z.p. Kijewo-Park Leśny Dąbie,

m.p.z.p. Ulica Struga

15

 

Bukszpanowa 2

 

SZ1S/00080417/2

 

Bukszpanowa 2/U1

 

4168 Dąbie,

 dz. nr 70/1

 

parter, dwa pomieszczenia magazynowe

128,52

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

7,35

600,00

m.p.z.p. Zdroje Sanatoryjna

16

 

Bałtycka 36

 

SZ1S/00021443/2

SZ1S/00194592/4

 

 

Bałtycka 36 (oficyna)

 

4089 Dąbie,

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący

 

141,36

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

            najem

3,40

600,00

 m.p.z.p. Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

 

PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ W  DNIU 29 WRZEŚNIA 2021 ROKU O  GODZ. 11.00                  

W  SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1a, (PRZYZIEMIE, SALA C), 
WEDŁUG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ HARMONOGRAMU.

UWAGA

Z uwagi na ogłoszenie w kraju zagrożenie epidemiczne związane z występowaniem wirusa COVID-19 i zastosowane procedury ograniczenia skupisk ludzi na terenie siedziby Szczecińskiego TBS, proszę aby osoby zainteresowane przetargiem przyszły bez osób towarzyszących.

W trosce o bezpieczeństwo proszę o przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

I.     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

   1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.

   2.Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

   a) aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego           (ważnego 6 m-cy),

   b) umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),c)

   c) dowodu wpłaty wadium.

   3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

      a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

      b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

      c) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

   4.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

   5.  Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji,przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany  Wykazu.
 2. Wadiumnależy wpłacać do dnia 28 września roku na  rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao SA O/
  Szczecin 84124038131111000043793958. Decyduje  data  wpływu  środków  na  konto  Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. W odniesieniu do pozostałych uczestników  przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg
  zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest
   dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową kondygnacji  wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,40 zł/m2.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.
 6. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką   zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcę określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.  
 8. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 9. Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji
  zabezpieczającej
  roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 10. Umowa najmu sporządzona zostanie do dnia 20 października 2021 roku z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później jednak niż do dnia 10 listopada 2021  roku. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 11. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 12. Lokal zostanie przekazany protokolarnie najpóźniej do dnia 10 listopada 2021 roku, po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 11.  
 13. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni użytkowej lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość
  stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek
  VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z
  używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 14. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 
 15. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają
  najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 16. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 17. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

           a) za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

           b) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,

           c) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy najmu,

          d) za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

          e) za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

18. Lokale wytypowane do przetargu można oglądać w terminie od  13 września 2021 roku do dnia 24 września 2021 roku po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Spółki, pod nr telefonu: 91 430 91 24 (poz. 1-4) oraz 91 461 36 92 (5-16). 

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Dotyczy lokali użytkowych położonych przy ul. Goleniowskiej 31/U2, ul. Gryfińskiej 131/1A/U1, ul. Zwierzynieckiej 27/1/U

    Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię użytkową parteru. Stawka czynszu za powierzchnię użytkową piwnicy stanowi 30% stawki  wylicytowanej, nie mniej niż 3,40 zł/m2.

2. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Bukszpanowej 2/U1

    W przypadku zainteresowania przyszłego najemcy bezpośrednim dojazdem do magazynu konieczne będzie uzyskania zgody  i podpisanie umowy dzierżawy działki nr 70/7, obr. 4168 Dąbie z właścicielem (Gminą Miasto Szczecin, zarządca Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25)

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „ Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Szczecińskie TBS Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a tel. 91 430 91 13 (poz. 1-4) tel. 91 46 13 692 (poz. 5-16).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.stbs.pl.i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w  siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2021/09/09
Datawygaśnięcia: 2021/09/29
IV
udostępnił: Dominika Polito , wytworzono: 2021/09/09 08:54:08, odpowiedzialny/a: Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2021/09/09 08:54:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2021/09/09 08:54:07 nowa pozycja