Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnych lokali użytkowych - 28.06.2016 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25
W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnialokalu do oddania

w najem

w m²

Dopuszczalnyzakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza

czynszu netto

w zł/m²

Wadium

w zł

1.

ul. 5 Lipca 21

KW SZ1S/00077555/7

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 125

Parter

Piwnica

Front

158,11

149,24

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

2.

ul. Bolesława Krzywoustego 78

KW SZ1S/00042716/0

Śródmieście 41

(1041)

Dz. nr 84

Piwnica

Front

Lok. U2 wejście od oficyny

55,39

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

3.

ul. Dębogórska 10a

KW SZ1S/00079341/8

Nad Odrą  31

(3031)

Dz. nr 40

Parter

Front

Lok. U1

71,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,00

 

 

600,00

4.

ul. Ks. Jana Długosza 24, 25

ul. Zygmunta Krasińskiego 6

KW SZ1S/00179794/9

Nad Odrą 26

(3026)

Dz. nr 24/30

Parter

Front

 ul. Długosza 24/20a

10,63

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

5.

ul. Ks. Jana Długosza 3

KW 42752

Nad Odrą  9

(3009)

Dz. nr 37

Parter

Front

Lok. U1

26,50

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

6.

ul. Emilii Plater 92

KW SZ1S/00040743/4

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr 20

Parter

Front

Lok. U1

18,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

7.

ul. Krzysztofa Kolumba 59

KW SZ1S/00154059/4

Śródmieście 47

(1047)

Dz. nr 19/10

Budynki parterowe

Wiaty

Teren

661,24

 

207,88

     2192,31

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

Najem

 

Dzierżawa

Dzierżawa

3,00

 

2,69

0,40

 

 

600,00

8.

ul. Komuny Paryskiej 16a, 16b, 16c

KW SZ1S/00064127/4

Nad Odrą 97

(3097)

Dz. nr 18

Piwnica

Front

ul. K. Paryskiej 16b Lok. U1

17,56

 

 

 

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

9.

ul. Bł. Królowej Jadwigi 11

 - oficyna

KW SZ1S/00105371/9

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 3/16

Parter

Oficyna

Lok. U1

35,29

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

10.

ul. Bł. Królowej Jadwigi 11

 - oficyna

KW SZ1S/00105371/9

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 3/16

Parter

Poddasze

Oficyna

Lok. U2

53,25

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

11.

ul. Królowej Korony Polskiej 20

KW 27382

Śródmieście 23 (1023)

Dz. nr 2

Parter

Front

12,44

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

8,00

 

 

600,00

12.

 

ul. Władysława Łokietka 22

KW 111606

Śródmieście 42 (1042)

Dz. nr 16/6

Piwnica

Front

62,74

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

13.

ul. Jacka Malczewskiego 2

KW SZ1S/00090011/9

Śródmieście 17

(1017)

Dz. nr 78

I Piętro

Front

126,11

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

14.

ul. Mazurska 22

KW SZ1S/00027334/7

Śródmieście 25 (1025)

Dz. nr 137

Piwnica

Front

Lok. U2

26,87

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

10,00

 

 

600,00

15.

ul. Adama Mickiewicza 26

KW SZ1S/00073238/1

Pogodno 148

(2148)

Dz. nr 96

Piwnica

Front

41,85

do oczynszowania

20,93

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

16.

Aleja  Piastów 51

KW SZ1S/00059541/4

Śródmieście 42

(1042)

Dz. nr  201

Parter                  Front

Lok. U3

34,09

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

6,00

                                                 

 

600,00

17.

ul. Pocztowa 39 – oficyna

KW108077

Śródmieście 33

(1033)

Dz. nr  8/24

Parter                  Oficyna

Lok. U3

112,45

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

                                                 

 

600,00

18.

ul. Juliusza Słowackiego 12  oficyna

KW SZ1S/00108220/7

Śródmieście  10

(1010)

Dz. nr  7/16

Parter

Oficyna

Wejście przez budynek przy ul. Żupańskiego 1

Lok. U1

124,11

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

19.

ul. Juliusza Słowackiego 12  oficyna

KW SZ1S/00108220/7

Śródmieście  10

(1010)

Dz. nr  7/16

Parter

Oficyna

Wejście przez budynek przy ul. Żupańskiego 1

Lok. U2

137,28

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

20.

ul. Stołczyńska 154

KW SZ1S/00064995/9

Nad Odrą 21(3021)

Dz. nr 40

Parter

Front

Lok. U2

97,91

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

21.

ul. Swarożyca

KW SZ1S/00035861/9

Śródmieście 28

(1028)

Dz. nr 2/23

ul. Swarożyca 8

Parter

Oficyna

ul. Swarożyca 8

35,66

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

22.

ul. Szarotki 7

KW SZ1S/00038005/2

Nad Odrą 27

(3027)

Dz. nr  87

Parter

Piwnica

Front

21,56

85,61

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

23.

Al. Wyzwolenia

KW SZ1S/00197100/0

Śródmieście 36 (1036)

Dz. nr 2/13

Parter

Oficyna

Al. Wyzwolenia

5/21

28,00

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

3,50

 

 

600,00

24.

Al. Wyzwolenia 7

KW 63941

Śródmieście 36 (1036)

Dz. nr 60

III Piętro

Front

Lok. U13

100,83

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

7,00

 

 

600,00

25.

 Aleja Wyzwolenia 107

 ul. Ks. Piotra Skargi 1

KW SZ1S/00059758/8

Śródmieście 11 (1011)

Dz. nr 101

Piwnica

Front

Al. Wyzwolenia107  Lok. U2

56,45

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

4,00

 

 

600,00

26.

ul. Księcia Ziemowita 1

KW 89519

Nad Odrą 31

(3031)

Dz. nr 14/7

Parter

Front

38,98

Handel

Usługi

Działalność nieuciążliwa

 

 

Najem

 

 

5,00

 

 

600,00

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin.

 

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  28 CZERWCA 2016 ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK

przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR  14,  WG  OKREŚLONEGO  POWYŻEJ  HARMONOGRAMU.

 

I.        WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

1.    Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.

2.    Okazanie  dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

a)     aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem)  lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),

b)     decyzji  o nadaniu nr NIP,

c)      zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem,

d)     umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

3.    Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

a)     o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,

b)     o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,

     c)      o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

4.    Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

5.    Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

 

UWAGANiewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

II.         INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

1.     W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.

2.     Wadium należy wpłacać do dnia 27 czerwca 2016 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data  wpływu  środków  na  konto  ZBiLK.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

3.     Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału  w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.

4.     W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m².

5.     Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

6.     Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

7.     Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

8.     Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3. miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.

9.     Umowa  najmu  sporządzona  zostanie do dnia 20 lipca 2016 r. z datą obowiązywania od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego,nie później jednak niż od dnia 1 sierpnia 2016 r. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

10.  Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji  w formie aktu notarialnego na podstawie
art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

11.  Lokal zostanie  przekazany  protokolarnie  najpóźniej do dnia      1 sierpnia 2016 r., po przedłożeniu aktu notarialnego, o którym mowa
w pkt 10.

12.  Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze decyzji wydanej przez stosowny organ. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

13.  Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849,
z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777, 1890), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

14.  Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

15.  Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej i wniesienie opłaty przyłączeniowej.

16.  Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:

a)     za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,

b)     za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi NAJEMCA,

c)      za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu niniejszej umowy,

d)     za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,

e)     za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.

17. Lokale wytypowane  do  przetargu  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  Działem Technicznym:

a)    poz.  1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17          telefon:  91/ 48-29-034/072, 48-88-709/712                   ZBiLK Rejon Południe

b)    poz.  3, 6, 8, 20, 22, 26                                  telefon:  91/ 44-20-773, 42-16-644                                   ZBiLK Rejon Północ

c)       poz.  4, 5, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25  telefon:  91/ 42-43-452, 42-10-179, 48-86-306/320       ZBiLK  Rejon Śródmieście – Niebuszewo

 

III.          INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 

1.     Dotyczy lokali użytkowych położonych przy ul. 5 Lipca 21, ul. Szarotki 7

Licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru, nie mniej niż 3,00 zł/m².

2.     Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. 5 Lipca 21

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do legalizacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z kotłem elektrycznym oraz  uzupełnienia instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

3.     Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Krzywoustego 78/U2

Najemca na własny koszt zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

4.     Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Długosza 3/U1

W lokalu znajduje się toaleta oraz antresola wykonane bez dokumentacji technicznej.

Koszt legalizacji bądź demontażu toalety lub antresoli ponosi przyszły Najemca.

5.     Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Emilii Plater 92/U1

W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego pod kątem możliwości wykonania wentylacji leży po stronie przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, Najemca na własny koszt zalegalizuje oraz wykona prawidłową wentylację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. W przypadku braku możliwości legalizacji, Najemca na własny koszt zobowiązany będzie do demontażu istniejącego pomieszczenia.

6.     Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy ul. Kolumba 59

Zgodnie z Uchwałą Nr X/207/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. nieruchomość gruntowa zabudowana położona na działce nr 19/10 z obrębu 1047 przy ul. K. Kolumba 59 docelowo przeznaczona jest na sprzedaż.

Licytacji podlega stawka wywoławcza za najem budynków parterowych, tj. 3,00 zł/m². Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony,  z zachowaniem 3. miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku rozpoczęcia procedury zbycia nieruchomości.

Do budynków przylega grunt niezabudowany o powierzchni 2192,31 m² oraz grunt zabudowany wiatami o powierzchni 207,88 m²,
na dzierżawę których sporządzona będzie odrębna umowa (według stawki 0,40 zł/m² za powierzchnię 2192,31 m² oraz 2,69 zł/m²
za powierzchnię 207,88 m², zgodnie z § 2 pkt. 10 i pkt. 11 Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin). Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat,  z zachowaniem 3. miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku rozpoczęcia procedury zbycia nieruchomości.  

Prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi przedmiotu najmu i dzierżawy leżą po stronie Najemcy, który wykona je we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów.

7.     Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Królowej Korony Polskiej 20

Lokal znajduje się w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowe wymagają uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego pod kątem możliwości wykonania wentylacji leży po stronie przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, Najemca na własny koszt zalegalizuje oraz wykona prawidłową wentylację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. W przypadku braku możliwości legalizacji, Najemca na własny koszt zobowiązany będzie do demontażu istniejącego pomieszczenia.

8.     Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 26

Ze względu na nienormatywną wysokość pomieszczeń, oczynszowaniu podlega 50% powierzchni lokalu.

9.     Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 12/U1

Najemca zobowiązany jest do: remontu pokrycia dachowego z uzupełnieniem obróbek blacharskich, wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiany częściowej tynków wewnątrz lokalu z dokonaniem odgrzybienia, wykonania prawidłowej wentylacji
w lokalu, wykonania pomieszczenia sanitarnego z opracowaniem dokumentacji technicznej, na własny koszt.

10.  Dotyczy lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 12/U2

Najemca zobowiązany jest do: remontu pokrycia dachowego z uzupełnieniem obróbek blacharskich, wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiany częściowej tynków wewnątrz lokalu, demontażu wewnętrznych ścianek drewnianych, na własny koszt.

11.  Dotyczy lokalu użytkowego  położonego przy al. Wyzwolenia 107/U2

W lokalu znajduje się toaleta wykonana bez dokumentacji technicznej. Sprawdzenie przewodu kominowego pod kątem możliwości wykonania wentylacji leży po stronie przyszłego Najemcy. W przypadku możliwości wykonania wentylacji, Najemca na własny koszt zalegalizuje oraz wykona prawidłową wentylację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. W przypadku braku możliwości legalizacji, Najemca na własny koszt zobowiązany będzie do demontażu istniejącej toalety.

 

 

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6,  tel. 91 48 86 342.

 

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.zbilk.szczecin.pl  i  www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

 

ZARZĄD  BUDYNKÓW  i  LOKALI  KOMUNALNYCH  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU  W  CAŁOŚCI  LUB  W  CZĘŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.

 

 

 Data publikacji: 2016/06/07
Datawygaśnięcia: 2016/06/28
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, Dział Lokali Użytkowych, wytworzono: 2016/06/06 17:12:46, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2016/06/06 17:18:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2016/06/06 17:18:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2016/06/06 17:12:45 nowa pozycja