Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia zbiorowego uczniów w Szkole Podstawowej nr 7


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Szkoła Podstawowa nr 7
Im. Heleny Raszki
ul. Złotowska 86
71-793 Szczecin
woj. zachodniopomorskie


Szczecin, dnia 29.06.2015 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia zbiorowego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie ogłoszonego dnia 12.06.2015 r.


Dyrektor szkoły informuje iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła:

1. Nazwa (firma): ZUH Magdalena Michniewicz

Siedziba i adres: ul. Bukowa 24, 71-024 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: zaproponowano najkorzystniejszą stawkę czynszu miesięcznego, najniższą stawkę za jeden obiad oraz korzystne wsparcie statutowej działalności szkoły.

Umowa w sprawie wynajmu pomieszczenia zostanie podpisana w terminie 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
 Data publikacji: 2015/06/12
Datawygaśnięcia: 2015/06/29
IV
udostępnił: SP7, wytworzono: 2015/06/12 12:39:00, odpowiedzialny/a: dyrektor szkoły, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/06/30 11:00:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/06/30 11:00:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/06/12 12:39:00 nowa pozycja