Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67334027

Aktualna strona: 95853

Wydrukowano: 0

Wykazy nieruchomości UM

Wykaz nr 6/2018 dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

WYKAZ   nr 6/2018

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 05.02.2018 r. do 26.02.2018 r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

  zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Ul. Chojnicka 18

 

 

 

4119

 

55

 

1229

 

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości została wydana decyzja nr 503/2007 z dnia 03 lipca 2007r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej.

 budynek mieszkalny jednorodzinny
wolno stojący

 

112 000,-

 

2.

 

Ul. Chłopska 27

Ul. Chłopska

 

 

 

4156

     

22

21/2

 

1465

1718

Łącznie:

3183

 

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona jest na obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania osiedla „Nad Rudzianką” w Szczecinie – Uchwała
Nr XLII/1051/09 Rady Miasta Szczecin
z dnia 14 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach.
nr 5 poz.72 z dnia 21.01.2010 r.)

Teren elementarny D.B.3031.MN,U
o ustaleniach: przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
z dopuszczeniem usług.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług

 

 

450 000,-

 

3.

 

Ul. Chmielna

 

 

 

4089

 

68/18

68/23

 

81

659

Łącznie:

740

 

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona jest na obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” - Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr LV/1025/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. – tekst jednolity (Dz.Urz.W.Zach. z 19 grudnia 2013, poz. 4534, Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r.).

Teren elementarny D.W.1134.MN,U: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług.

 

 

72 000,-

 

4.

 

Ul. Łowczych

 

 

 

4089

 

68/24

 

1013

Nieruchomość gruntowa

Jak wyżej

 

96 000,-

 

5.

 

Ul. Łowczych - Żaków

 

 

 

4089

95/2

62/2

63/2

103

821

438

Łącznie:

1362

 

Nieruchomość gruntowa

Jak wyżej

 

124 000,-

 

6.

 

Ul. Łowczych

 

 

 

4089

95/3

62/3

63/3

68/22

104

776

421

56

Łącznie:

1357

 

Nieruchomość gruntowa

Jak wyżej

 

124 000,-

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2018/02/05
Data wygaśnięcia: 2018/02/26
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin