Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

WYKAZ Nr 81/2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnych (rej. ul. Wendy, dz. 12/27 i 12/35 z obr. 1084)


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

WYKAZ Nr 81/2021

z dnia  01.12.2021 r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze  zm.) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

L.p.

Adres nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

łączna (m²)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłata za dzierżawę

wraz

z należnym podatkiem VAT

 

nr

obrębu

nr

dz.ewid.

Sposób zagospodarowania

przedmiotu dzierżawy

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejon ul. Wendy w granicach portu morskiego w Szczecinie

 

 

 

 

 

1084

 

 

 

 

 

12/27

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

                                             

 

                                            

 

Zabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. usługi kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno - edukacyjne, upowszechnienia kultury, obiekty nauki i szkolnictwa wyższego, studia i pracownie artystyczne, usługi wystawienniczo - targowe, rozrywki,
  2. usługi towarzyszące: turystyczne, hotelarstwa, pobytu kwalifikowanego (klubowego), ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, gastronomii, bussinesu,
  3. w nowej zabudowie zblokowane: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV, przepompownia ścieków sanitarnych, zespół sanitarny ogólnodostępny, osłona śmietnikowa,
  4. wyklucza się: usługi produkcyjne, produkcję i składowanie,
  5. sezonowe usługi: wystawienniczo - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych o charakterze kulturalno - rozrywkowym,
  6. do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe związane z sezonowymi imprezami plenerowymi oraz dopuszcza się obecne zagospodarowanie terenu i sposób użytkowania, z możliwością prowadzenia prac remontowych.

 

droga publiczna - ulica lokalna.

 

429,74 zł miesięcznie 

 

 

12/35

 

133

 

 

Zabudowana

 

 

2.

Rejon ul. Wendy w granicach portu morskiego w Szczecinie

 

 

Obsługa biznesu, biura, działalność handlowa lub gastronomiczna.

(kontynuacja dzierżawy)

 

 

Termin wnoszenia czynszu:

- do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący (opłaty miesięczne)

Warunki  zmiany wysokości  opłat:

- stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

Uwaga: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji teren zostanie wydzierżawiony wg nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz  wywiesza  się  na okres 21 dni

        od dnia 01.12.2021 r. do dnia 22.12.2021 r.Data publikacji: 2021/12/01
Data wygaśnięcia: 2021/12/22
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/12/01 07:39:03, odpowiedzialny/a: Dariusz Adamowski, wprowadził/a: Szymon Słotwiński, dnia: 2021/12/01 07:40:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Słotwiński 2021/12/01 07:40:24 modyfikacja wartości
Szymon Słotwiński 2021/12/01 07:39:02 nowa pozycja