Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykazy nieruchomości do zbycia

Wykaz nr 23/2021 dot. nieruchomości położonych w rejonie ul Starego Wiarusa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych


Forma zbycia: Zbycie przetargowe
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

Wykaz nr  23/2021

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od    24.05.2021 r. do 14.06.2021 r.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Udział

w działce przeznaczonej na drogę wewnętrzną

Cena działki
 i cena udziału

łącznie
(netto)

nr obrębu

numer

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

-

2057

(Pogodno 57)

64/26

543

Nieruchomość niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie (Uchwała nr V/132/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2430)

Teren elementarny: Z.P.1007.MN

 

Zgodny z przeznaczeniem

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW -----

330 000,00

2.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

-

2057

(Pogodno 57)

64/27

470

Nieruchomość niezabudowana

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW-----

290 000,00

3.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

-

2057

(Pogodno 57)

64/28

470

Nieruchomość niezabudowana

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW ------

290 000,00

4.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

-

2057

(Pogodno 57)

64/30

468

Nieruchomość niezabudowana

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW ------

290 000,00

5.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

-

2057

(Pogodno 57)

64/31

468

Nieruchomość niezabudowana

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW -------

290 000,00

6.

rejon
 ul. Starego Wiarusa

-

2057

(Pogodno 57)

64/32

543

Nieruchomość niezabudowana

udział 1/6

w dz. nr 64/29

z obr. 2057

KW -------

330 000,00

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza  nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w granicach zbywanej nieruchomości. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce  23% naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie
    w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3.  Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.


Data publikacji: 2021/05/24
Data wygaśnięcia: 2021/06/15
udostępnił: WZiON, wytworzono: 2021/05/19 15:04:54, odpowiedzialny/a: Adamowski , wprowadził/a: Anna Szymków, dnia: 2022/02/25 10:02:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Szymków 2022/02/25 10:02:13 modyfikacja wartości
Dariusz Adamowski 2022/02/21 08:34:57 modyfikacja wartości
Anna Szymków 2021/05/19 15:04:54 nowa pozycja