Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Ewidencja zezwoleń
[REGON]:383498629
[Nazwa jednostki]:WCTRON sp. z o.o.
[Ulica]:Wybrzeże Juliusza Słowackiego
[Nr posesji]:9
[Miejscowość]:Wrocław
[Kod pocztowy]:50-406
[Telefon]:800808308
[Data wygaśnięcia]:2030/09/24
[Rodzaj wywożonych odpadów]:nieczystości płynne

WOŚr-VII.7032.4.2020.DJ