Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66280600

Aktualna strona: 6607

Wydrukowano: 0

Ewidencja zezwoleń
[REGON]:811188467
[Nazwa jednostki]:Oktan Energy & LService sp. z o. o.
[Ulica]:Ogrodowa
[Nr posesji]:28/30
[Miejscowość]:Warszawa
[Kod pocztowy]:00-895
[Telefon]:918142100
[Data wygaśnięcia]:2027/08/30
[Rodzaj wywożonych odpadów]:nieczystości ciekłe

WGKiOŚ-II.7032.3.2017.DJ
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin