Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Marka "Zrobione w Szczecinie"

Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek, realizując Strategię Rozwoju Szczecina 2025 podjął między innym decyzję o stworzeniu marki „Zrobione w Szczecinie” – jako sposobu promowania produktów i usług lokalnych, wyróżniających się najwyższą jakością.

Znak graficzny marki został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczegółowe zasady, w tym m.in. charakter i cel,  warunki oraz tryb przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” określa Regulamin.

Marka „Zrobione w Szczecinie”, przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta Szczecin.

znak graficzny Zrobiono w Szczecinie

Celem marki jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta Szczecin, wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja miasta Szczecin oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką.

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w miejscowościach należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Jednostką koordynująca realizację programu jest Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania marki będzie możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

Wnioski o przyznanie marki należy składać w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.,  pod adresem: ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, (II  piętro, p. 203), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 91 333 97 70.

Terminy

  • od 1 lipca do 31 sierpnia – składanie wniosków o przyznanie marki
  • do 30 listopada każdego roku rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie listy laureatów

Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/01/17, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/12/20 12:01:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/12/20 12:01:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/07/07 08:17:38 modyfikacja wartości
Agata Tarnowska 2019/06/19 13:50:07 modyfikacja wartości
Agata Tarnowska 2019/06/13 14:09:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/02/26 12:36:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/02/26 11:05:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/02 09:10:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/23 11:30:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/17 10:22:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/17 10:21:26 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/17 10:21:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/01/17 10:17:35 nowa pozycja