Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Prezydenta Miasta
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski
Data odpowiedzi:
2009/10/06
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28 września 2009 r. chciałbym Pana poinformować, że sala przylotów krajowych, od momentu wejścia Polski do strefy Shengen, nie jest granicą Państwa. Natomiast sala przylotów zagranicznych (non Schengen) posiada oznaczenie zgodne z kodeksem granicznym Shengen. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w myśl Pana sugestii umieścić godło RP w sali przylotów. Zarządzający lotniskiem skieruje zapytanie do Straży Granicznej, czy umieszczenie godła państwa polskiego będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, godło państwowe zostanie umieszczone. Pragnę nadmienić, że herb Miasta Szczecin znajduje się w sali przylotów krajowych.

Terminal pasażerski portu lotniczego Szczecin-Goleniów jest przystosowany do obsługi ruchu pasażerskiego do 600.000 pasażerów w skali roku. W 2008 r. port obsłużył 305.000 pasażerów. Na dzień dzisiejszy z sali przylotowej jednocześnie korzysta maksymalnie 180 pasażerów, co przy powierzchni sali wynoszącej 442 m2 daje średnią wielkość powierzchni na jednego pasażera w wysokości 2,45 m2. Zgodnie ze standardem obsługi pasażerów, wg klasyfikacji IATA (Światowa Organizacja Zrzeszająca Przewoźników Lotniczych) powierzchnia sal przylotowych lotniska w Glewicach przy pełnym wykorzystaniu terminala pasażerskiego spełnia wymogi klasy B (1,6 m2 / 1 pasażera przylatującego). Najwyższy światowy poziom, to klasa A, która zapewnia 2,0 m2 / 1 pasażera).

Sale przylotów wyposażone są w siedziska w następującej liczbie:

  • w sali przylotów krajowych znajduje się 6 siedzisk,
  • w sali przylotów zagranicznych (non Schengen) znajduje się 9 siedzisk.

Minimalna wielkość siedzisk jest ściśle związana z krótkim czasem przebywania pasażerów w sali przylotów, która wynosi od 5 do maksymalnie 30 minut. Z założenia siedziska te mają służyć jedynie osobom starszym lub niepełnosprawnym. Pragnę zauważyć, że w sali odlotów zagranicznych, gdzie pasażerowie przebywają min. jedną godzinę znajduje się blisko 200 siedzisk.

W holu głównym terminalu pasażerskiego umieszczonych jest 16 monitorów, na których wyświetlane są spoty reklamowe dotyczące Miasta Szczecin. Podczas wszystkich uroczystości państwowych i regionalnych przed terminalem pasażerskim są zawieszane flagi – państwowa oraz Miasta Szczecin. Przed ważnymi wydarzeniami w Szczecinie wieszane są plakaty informacyjne oraz wykładane ulotki.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. został zakwalifikowany i wpisany na listę indykatywną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.3 – krajowe sieci komunikacyjne TEN-T z dofinansowaniem na poziomie 50% ze środków UE oraz możliwością dofinansowania ze środków publicznych łącznie do 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Całość zadania obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej na kwotę przekraczającą 100.000.000 zł. Remont drogi startowej zostanie wykonany na końcu ze względu na procedury operacyjne i konieczność wyłączenia drogi startowej na okres 4-5 miesięcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie konieczności zamykania lotniska.


Interpelacja: Dot. zmiany wystroju sali przylotów w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2009/10/07, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2009/10/07 09:26:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2009/10/07 09:26:46 nowa pozycja