Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski
Data odpowiedzi:
2010/11/05
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 25 października 2010 r. informuję, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat istotnie zachodziły zmiany kadrowe na szczeblu kierowniczym w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Zmiany te wynikały głównie z naturalnej rotacji kadry na skutek odejść za porozumieniem stron.
Począwszy od 25 kwietnia 2004 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego funkcję Dyrektora ZDiTM pełni Pan Paweł Tarczyński, który zarządza Zakładem przy pomocy swoich dwóch zastępców. Pion zbiorowej komunikacji miejskiej podlega Panu Andrzejowi Gajdzie, który został zatrudniony od dnia 21 grudnia 2009 r., po odejściu z pracy Pana Andrzeja Grabca.
Za pion drogowy odpowiedzialny jest pan Jerzy Barański zatrudniony od 15 lipca 2010 r., po odejściu z pracy Pana Włodzimierza Szarafińskiego.
Zmiany kadrowe nastąpiły również na stanowisku Głównego Księgowego Zakładu. Za porozumieniem stron odeszła Pani Jolanta Rudolf zatrudniona na wspomnianym stanowisku w okresie od 2 kwietnia 2007 r. do 21 stycznia 2010 r. Na etacie Głównej Księgowej z dniem 2 marca 2010 r. została zatrudniona Pani Gabriela Krefta-Marczak, wyłoniona w drodze postępowania konkursowego.
Niewielkie zmiany nastąpiły również na stanowiskach niższego szczebla kierowniczego. Jedna ze zmian dotyczyła rozwiązania z dniem 31 marca 2010 r. umowy o pracę za porozumieniem stron z Kierownikiem Działu Kadr. Druga zmiana dotyczyła Kierownika Działu Biletowo-Taryfowego, któremu wręczono wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Biorąc jednak pod uwagę wieloletnią pracę, pracodawca przedłożył pracownikowi kilka nowych propozycji (Główny Specjalista, Starszy Specjalista, Kierownik Działu Rozliczenia Projektów Komunikacyjnych), które zostały odrzucone.
Reasumując powyższe, chciałbym podkreślić, że zmiany na szczeblu kierowniczym w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego nie mają negatywnego wpływu na pracę Zakładu i w mojej ocenie nie powinny budzić niepokoju pracowników.
 


Interpelacja: Dot. sytuacji w ZDiTM.
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2010/11/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stachowicz- Dąbrowska, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2010/11/05 13:35:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2010/11/05 13:35:57 nowa pozycja