Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Referatu ds. systemu gospodarowania odpadami

wykaz nr 1 z dnia 28.02.2012

WYKAZ NR 1/2012
z dnia 28 lutego 2012r
.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres piętnastu lat grunt położony na terenie Miasta wg niżej przedstawionego wykazu.:

 

 

Lp.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja

Pow. w m2

Przeznaczenie

Miesięczna opłata za dzierżawę terenu

1.

64

2254

Al. Bohaterów Warszawy 47

12.800

Handel, usługi

41.553,09 (w tym 23% VAT) do czasu zrealizowania inwestycji

 

Termin płatności czynszu:
• do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Warunki zmiany wysokości opłat:
• Stawki opłat mogą ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.
• Nowy wymiar czynszu dzierżawnego zostanie ustalony po zrealizowaniu inwestycji, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
od dnia 05 marca 2012 r. do dnia 25 marca 2012 r.

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śrdowiska, wytworzono: 2012/02/29, odpowiedzialny/a: Wioletta Lisińska, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2012/03/01 09:37:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2012/03/01 09:37:30 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2012/02/29 11:00:54 nowa pozycja