Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Referatu ds. systemu gospodarowania odpadami

Wykaz nr 1/2017

WYKAZ NR  1  /2017

z dnia 24.01.2017 r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz.U. z 2016 r. tekst jednolity, poz. 2147, poz. 2260) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

 

L.p.

 

 

Adres nieruchomości

 

 

Nr
KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

 

Pow.

łączna (m²)

 

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłata za dzierżawę

wraz

z należnym podatkiem VAT

 

nr

obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

przedmiotu dzierżawy

 

 

 

1.

ul. Tadeusza Wendy

SZ1S/00208938/4

1084

12/20

18,7

użytek dr, na działce usytuowany częściowo budynek gospodarczy (pow. 11,3 m2)

droga publiczna

46,59

 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku, przeprowadzenie prac remontowych, zagospodarowanie terenu oraz budynku na cele biurowe

 

2.

ul. Tadeusza Wendy

SZ1S/00210593/0

1084

12/10

121,3

użytek Bp, na działce usytuowany częściowo budynek gospodarczy (pow. 12,7 m2)

  1. usługi kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno-edukacyjne, upowszechniania kultury, obiekty nauki i szkolnictwa wyższego, studia i pracownie artystyczne, usługi wystawienniczo - targowe, rozrywki,
  2. usługi towarzyszące: turystyczne, hotelarstwa, pobytu kwalifikowanego (klubowego), ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, gastronomii, handlu, bussinesu,
  3. sezonowe usługi: wystawienniczo - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych o charakterze kulturalno- rozrywkowym,
  4. do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe związane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz dopuszcza się obecne zagospodarowanie terenu i sposób użytkowania, z możliwością prowadzenia prac remontowych

101,70

 

przeprowadzenie prac remontowych, zagospodarowanie terenu oraz budynku na cele biurowe

 

 

 

 

Termin płatności czynszu:

  • do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat, mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane

 

Wykaz  wywiesza  się  na okres 21 dni

od dnia 25.01.2017 r. do dnia 15.02.2017 r.

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/24, odpowiedzialny/a: Wioletta Lisińska, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2017/01/24 12:11:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2017/01/24 12:11:09 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2017/01/24 12:07:26 nowa pozycja