Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia Referatu ds. systemu gospodarowania odpadami

Wykaz nr 1/2015

WYKAZ NR 1/2015

z dnia 08 maja 2015r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym do 20.11.2031 r. grunt położony na terenie Miasta wg niżej przedstawionego wykazu.:

 

 

Lp.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja

Pow. w m2

Przeznaczenie

Miesięczna opłata za dzierżawę terenu

1.

8/35

3009

Św. Łukasza

6212

Parking niestrzeżony

2.298,44 + VAT

 

 

 

 

Termin płatności czynszu:

  • do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

  • Stawki opłat, mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 11.05.2015 r. do dnia 31.05.2015 r.

 

 

Załączniki:

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/05/08, odpowiedzialny/a: Wioletta Lisińska, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2015/05/08 09:32:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2015/05/08 09:32:25 nowa pozycja