Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 64112045

Aktualna strona: 340022

Wydrukowano: 0

Radni VII Kadencji Rady Miasta Szczecin

Nazwisko:Gadomska
Imię:Małgorzata
Okręg wyborczy:V
Głosy w wyborach:282
Status:Powołany
Data powołania:2015/11/17
e-mail:malgorzata.gadomska@miasto.szczecin.pl
Funkcja w Radzie:Radny 
Przynależność klubowa:PO 

Małgorzata Gadomska

Urodzona w Szczecinie, absolwentka nauczycielskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła także studia podyplomowe:

  1. Techniki Informatyczne i Technologie Informacyjne (Politechnika Szczecińska obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny),
  2. Zarządzanie i marketing (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu),
  3. Szkolny doradca zawodowy (Uniwersytet Szczeciński) oraz
  4. Organizacja i Zarządzanie Oświatą (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej).

Od wielu lat związana z kształceniem zawodowym młodzieży i osób dorosłych. Pełniła m.in. funkcję wizytatora ds. szkół zawodowych w Kuratorium Oświaty ale wcześniej zdobywała również doświadczenie zawodowe prowadząc własną działalność gospodarczą. Obecnie pracuje jako pedagog, nauczyciel przedmiotu ,"Podstawy przedsiębiorczości" oraz modułu ,,Prowadzenie działalności gospodarczej” w zawodach technicznych. Ponadto działa w stowarzyszeniu naukowo – technicznym, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych.

Pełniła także funkcje doradcze w systemie oświaty (m.in. metodyk w zakresie nauczania Podstaw przedsiębiorczości), współpracowała z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Aktualne sfery działalności publicznej w Radzie Miasta:

  1. Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  2. Komisja ds. Kultury
  3. Komisja ds. Edukacji

Nie była i nie jest członkiem partii politycznej.

Kontakt: malgorzata.gadomska@miasto.szczecin.pl


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Przynależność do Komisji:

Nazwa komisji Rodzaj komisji Uchwała Funkcja w Komisji
Komisja ds. Inicjatyw Społecznych Stała   Uchwała Nr I/3/14   Przewodniczący  
Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  
Komisja ds. Edukacji Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  
Komisja ds. Kultury Stała   Uchwała Nr I/3/14   Członek  

Statystyki interpelacji i zapytań

RodzajIlośćKadencja
Interpelacja8VII
Zapytanie71VII

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Numer Tytuł Rodzaj Data wpływu Interpelujący Data odpowiedzi
2715   dot. kontroli jakości krawężników wzdłuż ulicy Rostockiej oraz ulicy Wojska Polskiego oraz ich wymiany z uwagi na stwarzające niebezpieczeństwo Zapytanie   2018/07/17 09:00:00   Gadomska   Małgorzata   2018/07/23  
2714   dot. konserwacji barierek wzdłuż ulicy Rostockiej zabezpieczających przed upadkiem na jezdnię Zapytanie   2018/07/17 09:00:00   Gadomska   Małgorzata   2018/07/18  
2713   dot. naprawy chodnika wzdłuż ulicy Rostockiej Zapytanie   2018/07/17 09:30:00   Gadomska   Małgorzata   2018/07/23  
2683   Dot. braku infrastruktury sportowej, kulturalnej i społecznej na osiedlu Warszewo Interpelacja   2018/07/03 08:00:00   Gadomska   Małgorzata   2018/07/17  
2682   Dot. przywrócenia bezpiecznego stanu drogi i pobocza ul. Wapiennej i Północnej na Osiedlu Warszewo Zapytanie   2018/07/03 08:00:00   Gadomska   Małgorzata   2018/07/05  
>> więcej  


© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin