Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2020/280
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Nazwa zadania:
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy w trudnej sytuacji życiowej (w tym pandemii COVID-19)
Wnioskowana dotacja:
9 980 zł
Przyznana dotacja:
9328 zł

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/08/18, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2020/08/28 14:51:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2020/08/28 14:51:10 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2020/08/18 15:17:45 nowa pozycja