Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Wykaz 671/2013 ul. Czyżyka 1

         Oświadczenie Woli Nr 1114/WGN/2013

       złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin

                    w dniu  28 października 2013 r.

                                              

WYKAZ  Nr 671/2013

 

Gminna nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie przy
ul. Czyżyka nr 1 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  31 października  2013 r. do  21 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

Położenie nieruchomości gruntowej

 

Nr  ew. działki nr  obr.

nr KW

 

 

 

Pow.w  m2

 

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

 

Cena   netto nieruchomości gruntowej
w zł.

1

2

3

4

5

 

 

Ul. Krucza

 

 

 

dz. 8/1

obr.3049

KW nr SZ1S/00183834/3

 

 

226

Teren elementarny o symbolu P.Z.2003.MN.U

z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową

z dopuszczeniem usług

 

Poprawa warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej położonej przy ul. Czyżyka nr 1                        

 

55 400,00

 

 

Pozostałe warunki:

  1. Do ceny sprzedaży nieruchomości dolicza się podatek VAT w wysokości  23% zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
  2. Nabywcy nieruchomości gruntowej:
    1. zapewnią właścicielom sieci przebiegających przez działkę, swobodny dostęp do sieci w celu ich konserwacji, eksploatacji, usuwania awarii, wymiany i modernizacji,
    2. przejmują obowiązek usunięcia z gruntu bezumownych użytkowników.
  3. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość gruntową.

 

UWAGA:

  1. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2.  Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki   Nieruchomościami.

IV
udostępnił: WGN, wytworzono: 2013/10/30, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2013/10/30 15:41:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2013/10/30 15:41:28 modyfikacja wartości
Marzena Kaźmierska 2013/10/30 15:39:33 nowa pozycja