Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

oddanie w uzytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiacej działkę nr 4/7 z obrębu 1084

WYKAZ  Nr  222/11
  z dnia 01.04.2011r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej na okres 9 lat, z możliwością przedłużenia do lat 50  grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Nr  działki (część)

Nr  obrębu

Lokalizacja

( ulica )

 

Pow.  w m2

      Aktualne zagospodarowanie

Opłata za użytkowanie terenu

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

1

 

działka nr 4/7

 

 

1084

 

Ostrów Grabowski

 

122.218

     

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

 

1,23 zł rocznie z podatkiem VAT 23%

 

 
 

 

Termin wnoszenia opłat:

- do 31 marca każdego roku kalendarzowego

Warunki  zmiany  wysokości  opłat:

- stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłegolub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

Wykaz  wywiesza  się  na okres 21 dni

od dnia 04.04.2011r. do dnia 25.04.2011r.

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2011/04/04, odpowiedzialny/a: Cezary Domalski, wprowadził/a: Cezary Domalski, dnia: 2011/04/04 11:30:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Cezary Domalski 2011/04/04 11:30:36 nowa pozycja