Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

WYKAZ Nr 165/2009 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Oświadczenie Woli Nr 216/WGN/09 złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 5 marca 2009 r.
               
W Y K A Z     Nr 165 /2009
 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. na rzecz użytkowników wieczystych, właścicieli lokali wyodrębnionych
Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od   16 marca do    06 kwietnia  2009 r.
 
Lp
Adres nieruchomości gruntowej
Nr obr.
Nr dz.
Powierzchnia
w m2
Nr KW
Sposób zagospodarowania
Wielkość udziału
Cena netto prawa własności nieruchomości gruntowej
Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej (w tym podatek VAT 22%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
1.
ul. Goleniowska 54
obr. 4031
dz. 132
192
SZ1S/00079418/9
 
 
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
 
 
 
182/1000
8.831,00 zł
6.688,00 zł
2.614,46 zł
144/1000
6.631,00 zł
5.421,00 zł
1.476,20 zł
99/1000
4.559,00 zł
3.789,00 zł
939,40 zł
 
Informacje dodatkowe:
1.      Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
2.      Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.
IV
udostępnił: Wydzial Gospodarki Nieruchomoścismi, wytworzono: 2009/03/12, odpowiedzialny/a: Anna Kalina-Dzwonkowska, wprowadził/a: Lucyna Motyl, dnia: 2009/03/12 08:58:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lucyna Motyl 2009/03/12 08:58:18 nowa pozycja