Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Wykaz Nr 344/2008 z dnia 19.05.2008 r.

WYKAZ  Nr  344/2008 z dnia 19.05.2008 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm., Dz. U.  z 2005r. Nr 281, poz. 2782) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat grunt położony na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Pow.

w m2

Aktualne zagospodarowanie

Opłata za dzierżawę terenu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

(cz. dz.)

 

 

8/4

(cz. dz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 D

 

 

 

136 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Raszyńska

 

 

 

ul. Ołowiana

 

 

 

 

 

 

 

 

650,00

 

 

 

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altana, zieleń

 

 

 

uprawa warzyw, pomieszczenie gospodarcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,84 zł miesięcznie w tym 22% VAT

(nowa umowa)

 

 

155,76 zł rocznie w tym 22% VAT

(nowa umowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin wnoszenia czynszu:

-  do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne),

-  do dnia 10 każdego miesiąca (opłaty miesięczne).

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

-  stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku,              w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 20.05.2008 r. do dnia 10.06.2008 r.

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/05/19, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2009/07/10 08:30:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2009/07/10 08:30:17 modyfikacja wartości
Monika Markiewicz 2008/05/19 12:54:40 nowa pozycja