Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

wykaz nr 158/2009

WYKAZ  Nr  158/2009

z dnia 05.03.2009 r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony grunt położony na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja

(ulica)

Pow.

w m2

Aktualne zagospodarowanie

Opłata za dzierżawę terenu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

(cz. dz.)

 

 

 

10/4

(cz. dz.)

 

 

34

(cz. dz.)

 

 

34

(cz. dz.)

 

 

9/4

(cz. dz.)

 

 

1/3

(cz. dz.)

 

 

54/4

(cz. dz.)

 

 

11/4, 11/5

(cz. dz.)

 

 

 

 

4172

 

 

 

 

4177

 

 

 

4180

 

 

 

4180

 

 

 

1059

 

 

 

1071

 

 

 

 4172

 

 

 

4173

 

 

 

 

 

ul.  Pasieczna

 

 

 

 

ul. Srebrna

 

 

 

ul. Rymarska

 

 

 

ul. Rymarska

 

 

 

ul. Tama Pomorzańska

 

 

ul. Ustowska

 

 

 

ul. Gradowa

 

 

 

ul. Żyrardowska

 

 

 

 

 

600,00

 

1690,00

 

 

555,00

 

 

 

97,50

 

 

 

97,50

 

 

 

228,00

 

 

 

960,00

 

 

 

344,00

 

 

 

90,00

 

 

 

 

 

uprawa warzyw,

 

zieleń

 

 

uprawa warzyw

 

 

 

zieleń

 

 

 

zieleń

 

 

 

uprawa warzyw

 

 

 

uprawa warzyw

 

 

 

uprawa warzyw

 

 

 

uprawa warzyw

 

 

 

 

 

17,41 zł rocznie w tym 22% VAT

 

103,09 zł miesięcznie w tym 22% VAT(kontynuacja dzierżawy)

 

40,63 zł rocznie w tym 22% VAT

(kontynuacja dzierżawy)

 

 

5,95 zł miesięcznie w tym 22% VAT (kontynuacja dzierżawy)

 

 

5,95 zł miesięcznie w tym 22% VAT (kontynuacja dzierżawy)

 

 

17,41 zł rocznie w tym 22% VAT (nowa umowa)

 

 

70,27 zł rocznie w tym 22% VAT (nowa umowa)

 

 

17,41 zł rocznie w tym 22% VAT

(kontynuacja dzierżawy)

 

 

17,41 zł rocznie w tym 22% VAT

(kontynuacja dzierżawy)

 

Termin wnoszenia czynszu:

-   do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne),

-   do dnia 10 każdego miesiąca (opłaty miesięczne).

Warunki zmiany wysokości opłat:

-   stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 09.03.2009 r. do dnia 30.03.2009 r.

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/03/10, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Monika Markiewicz, dnia: 2009/03/10 08:13:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Markiewicz 2009/03/10 08:13:14 nowa pozycja