Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin

Wykaz nr 763/2011 dot. sprzedaży bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Milczańskiej 7h

Uchwała Nr XI/238/11                                                        Oświadczenie Woli  Nr 977/WGN/2011

Rady Miasta Szczecin                                                              złożone w imieniu Gminy Miasto  Szczecin

z dnia  12 września 2011r.                                                           w dniu  28 września 2011r.

                                                                                                                                                            

 

                                                                              WYKAZ    nr  763/2011

 

Dotyczy zabudowanej nieruchomości  gruntowej położonej w Szczecinie przy

ul. Milczańskiej 7h przeznaczonej do sprzedaży w drodze

bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu.

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni

tj.   od  03 października 2011 r.    do 24 października  2011 r.

 

 

 

 

Adres nieruchomości

 

 

nr działki,

nr obrębu,

Księga wieczysta

 

 

pow.

w m2

 

 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

   

 

Cena zabudowanej nieruchomości gruntowej

 

 

ul. Milczańska 7h

 

dz. nr  4/19

obr. 1054

Śródmieście

KW SZ1S/00137470/6

 

 113

 

 

Istniejące zagospodarowanie -

zabudowa usługowa

 

360 000,00 zł

 

Pozostałe warunki:

  1. Cena za zabudowaną  nieruchomość  gruntową płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
  2. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z przepisami  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz .U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
  3. Na poczet zapłaty ceny za budynek zalicza się nakłady dzierżawcy poniesione na wybudowanie budynku usługowego (warsztatowego) wzniesionego na działce nr 4/19  w wysokości  293 211,00 zł
  4. Opłaty notarialne  i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  5. Działka 4/19 posiada dostęp do drogi publicznej przez działki 60 i 4/20  z obr. 1054.

 

 

UWAGI:

1.  Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 221.II piętro, prawe skrzydło

IV
udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2011/10/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Jankowski, wprowadził/a: Marzena Kaźmierska, dnia: 2011/10/03 14:26:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Kaźmierska 2011/10/03 14:26:48 nowa pozycja