Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75047903

Aktualna strona: 15964

Wydrukowano: 2123

Wybory 2007 - komunikaty

Udostępnienie spisu uprawnionych do udziału w wyborach


Od 7 października do 9 października 2007r.  udostępniony będzie do wglądu spis osób uprawnionych do udziału  w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Spisy udostępnione będą w następujących miejscach:

  • Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, sala nr 62 (stanowiska od 2 do 6);
  • Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla  39-40.

Mieszkańcy zamieszkali na terenie obsługiwanym przez wskazane stanowiska meldunkowe mogą sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach osobiście w dniach:

  • 7 października 2007r. w godz. 7.30-15.30
  • 8 października 2007r. w godz. 7.30-17.00 (Filia - w godz. 9.00-17.00)
  • 9 października 2007r. w godz. 7.30-18.30 (Filia - w godz. 7.30-15.30)

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Druki wniosków o udostępnienie spisu znajdują się na stanowiskach meldunkowych.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin