Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75048074

Aktualna strona: 15965

Wydrukowano: 2123

Wybory 2007 - komunikaty

Informacja o dopisaniu do spisu wyborców i lokalach dla osób niepełnosprawnych.


Prezydent Miasta Szczecin informuje, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jedn. Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późniejszymi zmianami/ osoba przebywająca czasowo na terenie m. Szczecina w dniu 21 października 2007r. może być dopisana do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach na jej wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Szczecin najpóźniej do 11 października 2007r. Na podstawie tego przepisu mogą być dopisane do spisu osoby nie posiadające miejsca stałego zamieszkania /zameldowania/, a przebywające na terenie m. Szczecina.
Zgodnie z art. 18 w/wymienionej ustawy osoba niepełnosprawna zamieszkująca na stałe w Szczecinie, na jej wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Szczecin najpóźniej do 11 października 2007r. jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Poniżej podajemy adresy lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 na Osiedlu „Kasztanowym /Przedszkole Publiczne Nr 11/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 przy ul. Rydla 49 /Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8/
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 przy ul. Kostki Napierskiego 6C /NS ZOZ „Prawobrzeże – Medyk”/
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 30 przy ul. Seledynowej 50 /Szkoła Podstawowa Nr 74/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 37 przy ul. Floriana Szarego 12 /Szkoła Podstawowa Nr 12/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 44 przy ul. Dobrzyńskiej 2 /Szkoła Podstawowa Nr 20/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 57 przy ul. Cukrowej 8 /Uniwersytet Szczeciński/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 85 przy ul. Grodzkiej 23 /Szkoła Podstawowa Nr 63/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 91 przy ul. Mazowieckiej 2 /Przedszkole „Jutrzenka”/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 101 przy ul. Roosevelta 1, sala 111 /Izba Skarbowa/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 103 przy ul. Malczewskiego 22 /Szkoła Podstawowa Nr 56/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 124 przy ul. Witkiewicza 40 /Gimnazjum Nr 18/
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 128 przy ul. Czorsztyńskiej 35 /Szkoła Podstawowa Nr 48/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 135 przy ul. Romera 21/29 /Dom Pomocy Społecznej/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 161 przy ul. Łuczniczej 64 /Przychodnia Zdrowia/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 167 przy ul. Świętoborzyców 40, Hala Sportowa /Szkoła Podstawowa Nr 35/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 177 przy ul. Kruczej 17 /Dom Pomocy Społecznej – Dom Kombatanta/,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 178 przy ul. Grzymińskiej 6 /Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących/


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin