Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285752

Aktualna strona: 6450

Wydrukowano: 951

Być czy nie być OPP?

Być czy nie być OPP?


Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest z pewnością łatwa, ale najpierw musimy postawić sobie jeszcze inne pytanie – czy możemy starać się o uzyskanie statusu OPP? Po to, aby swobodnie działać, nie trzeba posiadać statusu OPP. Organizacje pozarządowe i OPP współistnieją w otaczającej nas rzeczywistości, a posiadanie statusu OPP jest tylko dodatkowym atrybutem tej grupy organizacji. Po pierwsze: o nadanie tego statusu mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z nimi w prawach w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Po drugie: musimy autentycznie działać, aby móc to udowodnić przed sądem. Po trzecie: musimy odpowiedzieć sobie na pytanie pomocnicze – czy warto zabiegać o uzyskanie statusu OPP? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Posiadanie statusu OPP nakłada na organizację wiele powinności, które należy wypełnić zarówno przed, jak i po uzyskaniu statusu OPP, ale daje również pewne przywileje. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zatem rozważyć wszystkie za i przeciw.

Powinności, jakie czekają na OPP to: dostosowanie zapisów statutu organizacji do wymogów ustawy (konieczność zwołania walnego zebrania), rozgraniczenie zakresów działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację, konieczność udokumentowania przed sądem faktu prowadzenia działalności społecznie użytecznej, konieczność wypełnienia całego pliku dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zatrudnienie księgowej, która zapewni właściwy poziom merytoryczny prowadzonej dokumentacji księgowej, coroczne przygotowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej. W przypadku OPP prowadzących działalność gospodarczą istnieje obowiązek publikowania sprawozdań (odpłatnie) w Monitorze Polskim B.

Posiadanie statusu OPP to także przywileje, a należą do nich: możliwość uzyskania środków pochodzących z odpisu podatkowego (1% podatku dochodowego od osób fizycznych), zwolnienia z podatków, opłat skarbowych i sądowych, możliwość nabywania prawa do użytkowania nieruchomości, będących własnością samorządu lub skarbu państwa, możliwość korzystania z bezpłatnego czasu antenowego w publicznym radio i telewizji dla celów promowania prowadzonej przez siebie działalności, prawo do zatrudniania poborowych, odbywających zasadniczą służbę wojskową, możliwość korzystania z pomocy małoletnich wolontariuszy przy organizacji zbiórek publicznych.

W przypadku, gdy organizacja zakłada (i ma to rzeczywiście dobrze zaplanowane), że sprosta obowiązkom, a wpływy z tytułu 1 % pozwolą jej zrekompensować koszty uzyskania statusu, większość podmiotów decyduje się na podjęcie wysiłku i taki status uzyskuje.

Fakty:

  • O nadanie statusu OPP mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z nimi w prawach w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
  • Każdy podmiot pozarządowy musi przeanalizować swoją aktualną sytuację oraz zyski i straty z tytułu uzyskania statusu OPP w przyszłości.
  • Posiadanie statusu OPP to powinności i przywileje – ich dokładne przeanalizowanie pozwoli nam na znalezienie odpowiedzi na pytanie – czy warto zabiegać o status OPP?
  • Jeżeli wpływy pochodzące z akcji 1% rekompensują koszty uzyskania i posiadania statusu OPP, większość podmiotów decyduje się na złożenie stosownej dokumentacji w KRS w celu jego uzyskania.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin