Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.1.20

Nr UNP:

25/S/20

Data złożenia:

2020/02/06

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Igor Podeszwik - Nowy Szczecin

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2020/05/19

Przebieg postępowania:

07.02.2020 -  data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

19.02.2020 - rejestracja petycji w rejestrze petycji wraz z publikacją na BIP

20.02.2020 - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/02/19, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/03/30 15:24:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/03/30 15:24:07 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/26 12:38:22 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/21 13:34:04 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/19 15:12:57 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.