Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.2.20

Nr UNP:

27/S/20

Data złożenia:

2020/02/19

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

lista podpisów - do wglądu w Biurze Rady Miasta

Przewidywany termin załatwienia:

2020/05/19

Przebieg postępowania:

21.02.2020r.- data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

21.02.2020r. - rejestracja petycji wraz z publikacją na BIP

21.02.2020  - skierowanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/02/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/03/30 15:23:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/03/30 15:23:27 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/26 12:36:45 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/21 13:52:55 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/21 13:36:04 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/21 13:31:16 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.