Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Oświaty
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2018/10/01
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na interpelację nr 2808 w sprawie nauczania obcojęzycznych uczniów informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) – w odniesieniu do dzieci przedszkoli oraz uczniów szkół działających według nowego ustroju szkolnego, a także rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453) – w odniesieniu do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie niebędący obywatelami polskimi podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organizowana jest w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, bezpłatna nauka języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych.
Zajęcia te są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.
Jednocześnie uczniowie ci, w przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, mają organizowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów. Podobnie jak dodatkowe zajęcia z języka polskiego, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są również prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo z danego przedmiotu.
Łączny wymiar ww. dodatkowych przedmiotowych godzin zajęć lekcyjnych nie może przekracza 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.
Każdy z obcojęzycznych uczniów oraz każdy uczeń powracający z zagranicy, może korzystać m.in.: z zajęć wyrównawczych, fakultetów, zajęć rozwijających zdolności uczniów oraz innych zajęć dodatkowych oferowanych przez placówkę, do której uczęszcza.
 


Interpelacja: Dot. nauki języka polskiego w naszych szkołach dla uczniów z rodzin ukraińskich
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/10/01, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/10/01 15:04:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/10/01 15:04:31 nowa pozycja