Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Odpowiadający:
Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2018/06/05
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

odpowiadając na interpelację nr 2598/2018 z dnia 22 maja 2018 r. dotyczącą ponownego rozpatrzenia wniosku o przeprowadzanie konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia zgody
na wzniesienie pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy (miasta) należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników. W orzecznictwie przyjmuje się, że termin „wznoszenie pomników” należy rozumieć szeroko. Zatem przepis ten przyznaje radzie nie tylko kompetencje do podjęcia decyzji w przedmiocie jego budowy, ale również uprawnia ją do podejmowania wszelkich decyzji z pomnikiem związanych, w tym określenia jego wyglądu czy lokalizacji.

W odniesieniu do art. 5a ust. 1 ww. ustawy, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje
z mieszkańcami gminy. W niniejszym przypadku przepisy prawa nie nakazują przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zatem kwestie związane z pomnikiem (jego lokalizacja, wygląd, zgoda na jego budowę) należą do właściwości rady miasta, która wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. 


Interpelacja: Dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wzniesienia pomnika
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/06/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/06/05 15:16:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/06/05 15:16:24 nowa pozycja