Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2018/08/23
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

w odpowiedzi na zapytanie nr 2763 w sprawie poruszania się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów tzw. „bus pasach” informuję, iż do 1 stycznia 2026r. dopuszcza się poruszanie po nich pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj. pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
Możliwość poruszania się pojazdów po „bus pasach” daje art. 148a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.), który został dodany przez art. 55 pkt 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2018 poz. 317), która zmieniła ustawę Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017r. poz. 1260) z dniem 22 lutego 2018r. Dodatkowo zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.


Interpelacja: Dot. prawa do poruszania się buspasem
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/08/24, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/08/24 11:30:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/08/24 11:30:47 nowa pozycja