Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Oświaty
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2018/06/04
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 2597 w sprawie zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w szczecińskich szkołach przedstawiam następujące wyjaśnienia:

Okres budowania nowego ustroju szkolnego wynikającego z reformy oświaty to niekorzystny czas do podejmowania działań związanych ze zmianą regulacji w zakresie zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w szczecińskich szkołach.
Po wdrożeniu pierwszego etapu reformy w większości szczecińskich szkół w roku szkolnym 2017/2018 nie zaobserwowano sytuacji zmniejszania zatrudnienia pracowników administracji i obsługi, a wręcz przeciwnie - tendencję wzrostową, zwłaszcza w szkołach podstawowych.

Przed nami drugi etap zmian wynikających z reformy oświaty, który dotknie dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne. Na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Zwiększenie niemal dwukrotnie liczby klas I spowoduje zmiany w organizacji, w tym również zwiększenia zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

Ponadto pragnę podkreślić, że rzeczywisty wskaźnik zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin jest prawie dwukrotnie wyższy niż wskazany w uchwale Rady Miasta Szczecin i w bieżącym roku szkolnym wynosi 0,41 /dane z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 wg stanu na 5 marca 2018r. /

Zapewniam, że zatrudnienie pracowników niepedagogicznych analizowane jest w każdej jednostce oświatowej indywidualnie uwzględniając jej wielkość i specyfikę. W ramach przyznanej liczby etatów dyrektorzy mają swobodę określania organizacji swoich szkół, co ma na celu optymalizację oraz zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności dyrektorów. W sytuacji drastycznie zmniejszającej się liczby etatów, która uniemożliwia prawidłową pracę szkoły na wniosek dyrektora szkoły Wydział Oświaty dokonuje zwiększenia liczby etatów niepedagogicznych w danym roku szkolnym.
 


Interpelacja: Dot. zatrudnienia obsługi w szkołach
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/06/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/06/05 09:21:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/06/05 09:21:08 nowa pozycja