Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58868355

Aktualna strona: 2877

Wydrukowano: 0

Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2018 roku

Numer Tytuł Data Data wygaśnięcia
114/2018/WMIRSPN/L W sprawie zmiany warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Gdyńska 3 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/19 2018/04/09
113/2018/AWMIRSPN/ W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
112/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
111/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
110/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul.Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
109/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
108/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
107/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
106/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
105/2018/WMIRSPN/A w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w zwiazku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/03/19 2018/04/09
104/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 20 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
103/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Bol. Krzywoustego 54 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/03/19 2018/04/09
102/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 21 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/19 2018/04/09
101/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 6/6 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/19 2018/04/09
100/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. 5 Lipca 45/2 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/03/19 2018/04/09
99/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 70/7 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/03/19 2018/04/09
98/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Juliusza Słowackiego 13/17 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/19 2018/04/09
97/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 8/4 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/19 2018/04/09
96/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 21 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyte udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/12 2018/04/03
95/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Krasińskiego 1, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/02
94/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Mazurska 45a, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/02
93/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Cegielskiego 19, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/02
92/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 32 przy alei Piastów 57-oficyna, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/03
91/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. bł. Królowej Jadwigi 11 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/03
90/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Jagiełły 16-oficyna lewa/26 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/12 2018/04/03
89/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Władysława Jagiełły 10-oficyna stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/03
88/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Krasińskiego 19, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/02
87/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Wacława Felczaka 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/02
86/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Mazurskiej 22-oficyny stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/02
85/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Przylesie 3 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/12 2018/04/02
84/2018/WMIRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Willowej 21, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/05 2018/03/26
83/2018/WMIRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Sokoła 3, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/03/05 2018/03/26
82/2018/WMIRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Druckiego-Lubeckiego 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/05 2018/03/26
81/2018/WMIRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul. Emilii Plater 94a, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/05 2018/03/26
80/2018/WMIRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Emilii Plater 94, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/05 2018/03/26
79/2018/WMIRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Emilii Plater 94, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/03/05 2018/03/26
78/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kościelnej 16 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/05 2018/03/26
77/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul Unisławy 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/05 2018/03/26
76/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 przy alei Papieża Jana Pawła II 7a stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/03/05 2018/03/26
75/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Montwiłła 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
74/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 68/9 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
73/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 68/8 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
72/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 68/7 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
71/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 68/1 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
70/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Bolesława Śmiałego 5/7 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
69/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Bol. Śmiałego 5/1 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
68/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 22/4 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
67/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Parkowej nr 56a, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
66/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5a położonego przy ul. Storrady-Świętosławy nr 5, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
65/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców jego części lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Swarożoca nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
64/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Wczasów 14, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
63/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Wacława Felczaka 16, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
62/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w uzytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pocztowej nr 39 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/02/22 2018/03/15
61/2018/WMiRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w uzytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pocztowej nr 39 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/02/22 2018/03/15
60/2018/WMiRSPN/A w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Pocztowej nr 39 w zwiazku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/02/22 2018/03/15
59/2018/WMiRSPN/A w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Pocztowej nr 39 w zwiazku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/02/22 2018/03/15
58/2018/WMIRSPN/A w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Pocztowej nr 39 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/02/22 2018/03/15
57/2018/WMiRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w uzytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Pocztowej nr 39 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/02/22 2018/03/15
56/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Rudej nr 3b, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
55/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 192, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
54/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3a położonego w budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 29, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
53/2018/WMIRSPN/L w sprawie zmiany warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Parkowa 7, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/26 2018/03/19
52/2018/WMiRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Strzałowskiej 38 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/02/26 2018/03/19
51/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Pocztowej 20, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
50/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Krakowskiej nr 32a, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
49/2018/WMiRSPN/L Wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Santockiej nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w uzytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
48/2018/WMiRSPN/L Wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr 34 położonego przy ul. Xawerego Dunikowskiego nr 42, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w uzytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
47/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 15 położonego przy ul. Klemensa Janickiego 19, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
46/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Adama Mickiewicza 160, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
45/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 24, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
44/2018/WMiRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.Turkusowej 17 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/02/19 2018/03/12
43/2018/WMiRSPN/L Wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Kołowskiej nr 8, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
42/2018/WMiRSPN/L Wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 30 położonego przy ul. Karola Miarki nr 5, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/02/19 2018/03/12
41/2018/WMiRSPN/P pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecinprzeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ch najemców wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruintowej. 2018/02/15 2018/03/08
40/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Montwiłła 9, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/12 2018/03/05
39/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 18 położonego przy ul. Małopolska 49, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/12 2018/03/05
38/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Pocztowa 10, Pocztowa 10-oficyna w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/02/12 2018/03/05
37/2018/WMiRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Mickiewicza 36, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/05 2018/02/26
36/2018/WMiRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 20 położonego przy ul. Gorkiego 21, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/02/05 2018/02/26
35/2018/WMIRSPN/A w sprawie sprzedaży udziału w lokalu oraz oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hożej 12 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez właścicieli 2018/02/05 2018/02/26
34/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 6a położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie 2018/01/29 2018/02/19
33/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży loaklu mieszkalnego nr 13 przy ul. Kaszubskiej 12-oficyna stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą udzialu w nieruchomości gruntowej 2018/01/29 2018/02/19
32/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wiosennej 8 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/29 2018/02/19
31/2018/WMIRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Szczecińska 3, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/01/29 2018/02/19
30/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. J. Kordeckiego 3 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/01/29 2018/02/19
29/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. St. Noakowskiego 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/01/29 2018/02/19
28/2018/WMiRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Pocztowej 7/23 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/29 2018/02/19
27/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego - garażu nr G21 położonego w Szczecinie przy ul. Jerzego Janosika 4, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu. 2018/01/29 2018/02/19
26/2018/WMIRSPN/O w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Kanał Parnicki w drodze bezprzetargowej na rzecz stowarzyszenia ogrodowego- PZD 2018/01/22 2018/02/12
25/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Gabriela Narutowicza 10, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2018/01/22 2018/02/12
24/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 21 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/01/22 2018/02/12
23/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 21 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/01/22 2018/02/12
22/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. wielkopolskiej 21 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę 2018/01/22 2018/02/12
21/2018/WMIRSPN/A w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 21 w związku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową . 2018/01/22 2018/02/12
20/2018/WMIRSPN/A w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 21 w zwiazku ze zbyciem części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową 2018/01/22 2018/02/12
19/2018/WMIRSPN/A W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 21 w związku ze zbyciem części wspólnych nierucho 2018/01/22 2018/02/12
18/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Korsarzy 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin pzeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/22 2018/02/12
17/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Śląska 31 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/22 2018/02/12
16/2018//WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy Al. Papieża Jana Pawła II 7A stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/22 2018/02/12
15/2018/WMiRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Mazurska 45A stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/22 2018/02/12
14/2018/WMiRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mazurska 45 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/22 2018/02/12
13/2018/WMiRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a przy Al. Papieża Jana Pawła II 38 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/22 2018/02/12
12/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul.Duńska 37 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej. 2018/01/22 2018/02/12
11/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr 11 położonego przy ul. Kapitańska 4, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/15 2018/02/05
10/2018/WMiRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1a położonego przy ul. Ojca Beyzyma 1, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/15 2018/02/05
9/2018/WMiRSPN/L sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Noakowskiego 11, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/15 2018/02/05
8/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy Alei Piastów 60 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy i sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/15 2018/02/05
7/2018/WMiRSPN/L w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy al. Bohaterów Warszawy 96 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/08 2018/01/29
6/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. bł. Królowej Jadwigi 12 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/08 2018/01/29
5/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bolesława Śmiałego 27 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/08 2018/01/29
4/2018/WMIRSPN/L W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Bolesława Krzywoustego 52-oficyny stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. 2018/01/08 2018/01/29
3/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w nieruchomości przy ul. Ks. Mściwoja II 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/08 2018/01/29
2/2018/WMIRSPN/L w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w nieruchomości przy ul. Bałtyckiej 33 stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonego do sprzedaży w trybie beprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałuw nieruchomości gruntowej 2018/01/08 2018/01/29
1/2018/WMiRSPN/L Wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Kołowskiej nr 8, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej 2018/01/08 2018/01/29
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin