Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

ZAWIADOMIENIE z art. 10 §1 k.p.a. dot. inwestycji przy ul. Szarotki w Szczecinie (działki nr 10/3, nr 10/4, nr 10/5 obręb 1028)


ZAWIADOMIENIE

z art. 10 §1 k.p.a. dot. inwestycji przy ul. Szarotki w Szczecinie (działki nr 10/3, nr 10/4, nr 10/5 obręb 1028)

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia, że w dniu 25.03.2020 r. wydał zawiadomienie na podstawie art. 10 §1 o przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami przy ul. Szarotki w Szczecinie  (działki nr 10/3, nr 10/4, nr 10/5 obręb 1028).

Z treścią zawiadomienia można zapoznać się w następujący sposób: : drogą elektroniczną na adres mailowy wuiab@um.szczecin.pl lub drogą telefoniczną Tel. 91 4245555, którego doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od dnia 27.03.2020r. do dnia 13.04.2020r.


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej U.M. Szczecin, wytworzono: 2020/03/27, odpowiedzialny/a: Małgorzata Kita - Fiedorek, wprowadził/a: Małgorzata Kita-Fiedorek, dnia: 2020/03/27 15:19:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kita-Fiedorek 2020/03/27 15:19:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Kita-Fiedorek 2020/03/27 15:07:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Kita-Fiedorek 2020/03/27 15:06:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Kita-Fiedorek 2020/03/27 15:03:51 nowa pozycja