Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248229

Aktualna strona: 9430

Wydrukowano: 0

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

obwieszczenie zgodnie z art.10 Kpa - dot. ul. Głębokiej dz.13/11 w Szczecinie


 

Nasz znak: WUiAB-VI.6730.271.2018.MW                                      

UNP:69419/WUiAB/-XX/18

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art.10 § 1 i art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2018 r., poz.2096)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Melodyjnej w Szczecinie (dz. nr 13/11 obręb 3046).

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art.10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od dnia 08.01.2019 r. do dnia 22.01.2019 r. W ww. terminie strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 248, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu), tel. 91-42-45-569 lub 91-42-45-575.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin