Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

budowa budynku jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Porannej Rosy w Szczecinie na działce nr 61/7 z obrębu 3046


 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 424 55 69, fax +4891 424 55 86
wuiab@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Szczecin 2021-11-25

 

Nasz znak: WUiAB-V.6730.159.2021.DF                                                     

UNP: 24277/WUiAB/XX/21

 

wg rozdzielnika

Dotyczy:

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Porannej Rosy w Szczecinie na działce nr 61/7 z obrębu 3046.

 

Stosownie do art. 10 § 1 kpa

Urząd Miasta  Szczecin  informuje,  że zostały zebrane wszystkie dowody w sprawie jw.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/11/26, odpowiedzialny/a: Dorota Furmańczyk, wprowadził/a: Dorota Furmańczyk, dnia: 2021/11/26 12:20:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Furmańczyk 2021/11/26 12:20:50 modyfikacja wartości
Dorota Furmańczyk 2021/11/26 12:17:40 nowa pozycja